Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1750-1755 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

29

Document datum

06-07-1750

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

Maandag de 6 julij 1750 ten overstaan van (in het bijzijn van) dr. arn. henr. bom w. righter ceurnt. joh. Knol ambr. tongerlo. op heden de rotmeesters van de stad en gildemannen van de domeinen Lichtenvoorde volgens relaas van de vooght gedagvaard (opgeroepen, ontboden) .. te arnhem de 16 junij 1750 waarbij hebben goet gevonden tot aghterhalinge en uijtroepinge wanneer veel moogelijk van lantloopers en vagabonden te ordoneren en vast te stellen een generale jaght, die wezen zal tegens woensdag de 8 deze maants en daar bij twee dagen en twee naghten te continueren .. vervolgens glte rotmeesters en gildemannen gelast haar gldens ieder de rijnen te baaden, om tegens gezegde woensdag smorgens vroeghtijdigh op sekeren door de gildemannen te stellene plaatsen saamen te komen en zo op een boete van een daarlder bij de uijt blijvende te verbeuren, als dan ieder baare posten aantetoonen, de gemene wegen ene ander passagies en bijwegen in dese domeinen van waghten voorsien, alle vagabunden, joden en andere waarop enig quaet vermoeden valt aante houden en op te brengen, met verder bevel om daar bij twee dagen en twee naghten te continueren en in alle delen aan de mening van opglten hoove te voldoen en zal hier van aan de giledemannen uitreksel gegeven worden tot nacght? buurtmannen (buurtwachter) van de stad en gildemannen van de heerlijkheid Lichtenvoorde zijn diende volgende, en aangestelt de 1 mei 1748. rotermeesters van de stad lightenvoorde ____ | derk huininck | garrit tongerlo | harmanus kroese | jan te dorsthorst | schoolmr van leeuwen | henrick ruel ------ gildemannen van de buurschap vrageren ________ | jan ter bosscher | berent mekes ------------- lievelde _______ | jan wenink | henrick droebers | kleijn tank | jan pons ----------- zijwent _______ | driemaal wolters | jan vellers | berent sprenkelaar | berent donderwinkel ---------- de bouwlijden onder harrevelt worden door den vooght of ondervooght zoo is het, zo besluiten wij... geen gildemannen onder harrevelt zijn,..

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./