Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

92

Document datum

26-8-1743

Document soort

Woningverkoop door schulden

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

Maandag de 26 van augustus 1743. verschenen janna bijvanck laatst weduwe van Hendrik toebes in deze geassisteert door haar zoon gerrit jan rentinck als haar hiertoe gekoozen en toegelaten voogd, van wie bekenden in een steeden vasten voor altijd en bindende erfkoop, erfelijck en voor altijd overgelaten en verkocht te hebben; gelijk zij zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken aan harmen wijchers en van hun huisvrouw en erven voor een well en te dancke betaalde geldbedrag overdraagden overdragen Kracht en mits deze haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken Kracht overdacht van de 22 mei 1742 door de erfgenamen van haar overleden man aan haar comparante, getuige prothocol, gedaan; in eigendom zijnde toebehoordende halve van ruijne twee scheepsel zaaigoed akkerland op de strondencamp wanneer garrit toebes bouwt in deze domeinen en kennelijk gelegen, en zo voor vrij en eigen bezit vast goed in tegenstelling tot leengoed en akkerland, nijwers mede bezwaart dan met zijn het gewone grondbelasting volgens coopbrief en vercoopsvoorwaarden, en daarbij beschreven, haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken en erveen daarvan ontervende en de koper en erven daarmee wederom beërvende onder belofte van naar waarheid bij veronderpandinge van haar persoon en goederen, van hem/haar ten dien einde onder allen Heren hoven en rechtbanken onderworpen, ten einde zich de als daaraan in in geval van evictie zullen mogen verhalen als na rechten. alles zonder kwade opzet

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./