Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

91

Document datum

26-8-1743

Document soort

Woningverkoop door schulden

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

Maandag de 26 van augustus 1743 …. verschenen janna bijvanck laatst weduwe van Hendrik toebes in deze geassisteert door haar zoon gerrit jan rentinck als haar hiertoe gekoozen en toegelaten voogd, van wie bekenden in een steeden vasten voor altijd en bindende erfkoop, erfelijck en voor altijd overgelaten en verkocht te hebben; gelijk zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken voor een welle en te dancke betaalde geldbedrag aan jan lanckveldes en enneken van metelen echtgenoten en van hun erven, voor haar en haar erven overdraagden en overdragen Kracht en mits deze, haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken Kracht overdacht van de 22 mei 1742 door de erfgenamen van haar overleden man aan haar gedaan getuige prothocol eigen toebehoorende ¼ deel aan ’t huis en hofflandt en wehre aan ’t lanckveldes als bestaande mede in ¼ deel van het haefken bij de vaalt ongeveer anderhalfs * ongeveer, circa 1,7 are lijns zaaigoeddeel van de lager gelegen (moerassig) stuk land aan de Beek ruim twee (* 1,7) are zaaigoed ¼de deel van het * ongeveer, circa 0,14 ha land bij vos Land gelegen ongeveer een schoft maaijens, en dannogh een vierde deel van het Land op de Weelkamp af drie * ca 29-34 ltr zaaigoed wanneer Kracht verkoop voorwaarden afgepaalt is en bij coopbrief nader beschreven, en zo voor vrij mede eigen bezit vast goed in tegenstelling tot leengoed en landgoed, nijwers mede bezwaart dan met zijn verpondingen en andere lasten nader bij coopbrieff en vercoopsvoorwaarden gespecificeert, in deze domeinen Lichtenvoorde Buurtschap zieuwent notoirlijck en kennelijk gelegen, haar en de haar erven daarvan ontervende en als en van hun erven daarmee weer beërvende, onder belofte van naar waarheid, bij en met veronderpandinge haar persoon en goederen in in geval van onverhoopentlijcken evictie ten allen tijden kost en schadeloos zullen knunen en mogen verhalen. alles zonder argelist

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./