Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

90

Document datum

26-8-1743

Document soort

Woningverkoop door schulden

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

Maandag de 26 van augustus 1743. verschenen janna bijvanck laatst weduwe van Hendrik toebes in deze geassisteert door haar zoon gerrit jan rentinck als haar hiertoe gekoozen en toegelaten voogd, van wie bekende tot dempinge haar boedelschulden in een steeden vast en voor altijd en onwederroepelijck en erfkoop. erflijk en voor altijd overgelaten en de verkocht te hebben; gelijk zij zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken voor een well en te dancke betaalde geldbedrag aan Berend broekers (?) op rietbergh en van hun erven voor haar en haar erven overdragen en overdragen Kracht en mits deze haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken Kracht overdacht van de 22 mei 1742 door de erfgenamen van haar overleden man aan haar compnten getuige prothocol gedaan, in eigendom zijnde toebehoorende drie kwart van een stuk grond land (grond) bij het lanckveldes, zijnde in die percelen, en ieder stucke off perceel ander half scheepsel zaaigoed groot -, met zijn heggen offhooijgrondt naar advenant daat ’t eijndens in deze domeinen Lichtenvoorde Buurtschap zieuwent onder en bij ’t vast goed in tegenstelling tot leengoed lanckveldes kennelijk, en zo voor vrij en eigen bezit, nijwers mede dan met zijn gewone verpondingen volgens coopbrieff en verkoopvoorwaarden en daarbij beschreven bezwaart haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken en erven daarvan toewenden en koper en erven daarmee weer beërvende onder belofte van deze verkoop te zullen staan waghten en waar als erfkoop recht is, bij en met veronderpandinge van haar persoon roerende en onroerende goederen, ten einde koper zich daarna, daaropvolgende in in geval van evictie kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen; alles zonder kwade opzet .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./