Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

88

Document datum

20-7-1743

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

saturnij de 20 julij 1743 …. verschenen Maria van bronckhorst weduwe van Derk henninck geassisteert door de vooght hermanus beerentsen deze weledelen rechtbank te kennen geevende hoe dat zij van gedaghten zijnde zich wederom te hertrouwen met een wolter greven jonghman well gehouden was na landtreghte aan haar minderjarigen kinderen vader landgoed te rente of hypotheek vestigen op een bepaalt stuk land; maar verclaarde hierbij dat zij voor tegenswoordigh niets anders besat als zij gaugh en houden en daarom aan haar minderjarigen niets konden toesetten, gelijk deze weledelen rechtbank bekent is; verzoekende eghter dat haar tweede huwelijk met wolter greeven op deze haar verklaringe moge worden geaccoordeert; gegroet. coneeditur. en verder verschenen wolter greeven jonghman en Maria van bronkhorst bruidegom en bruid zij geassisteert door de vooght hermanus beerentsen als haar hiertoe gekoozen en toegelaeten voogd en voor de dag bracht aa deze weledelen berechting een huwelijkse voorwaarde waarbij zij compaten elkaar in alle haar aan te brengen en aan te stervene goederen gedurende het hele leven (in plaats van een morgengave) hebben betughtiget, doende zo Kracht en mits deze in maeten als bij die huwelijkse voorwaarde gespecificeert, en daarbij over deze en anderen beschreven staat, met verzoek dat die huwelijkse voorwaarde in alle deelen moge volmaaktheid sorteeren; onder verbandt haar personen en goederen als geregtigd. alles zonder kwade opzet

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./