Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

87

Document datum

31-7-1743

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Den vooght Harmanus Beerentsen relateert met kennisse en consent van de hr righter Stumph uijt de naam van den kinderen en erfgenaamen van wijlen Harmen Tongerloe aan Gerrit Wassinck en Arent Ketterinck opgesegt te hebben soodaenigh landt soo op den Schatbergh als Hackemathe als zij aldaar van wijlen Harmen Tongerloe in paght en gebruijck hebben ten eijnde om hetselve niet meerde te mesten maar met St Mijchali te ruijmen en te laten liggen op poene als nae reghten. Actum Lightenvoorde den 31 julij 1743

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

de vooght harmanus beerentsen verklaart met kennis en toestemming van de hr rechter stumph uit de naam van de kinderen en erfgenamen van overleden harmen tongerloe aan gerrit wassinck en arent ketterinck verklaart te hebben zodanige Land wanneer op de schatbergh als hackemathe als zij aldaar van overleden harmen tongerloe in paght en gebruik hebben ten einde om het zelfde niets meerde te mesten maar met st mijchali te ruimen en te laten liggen op straffe van als na rechten. opgemaakt Lichtenvoorde de 31 julij 1743

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./