Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

85

Document datum

8-7-1743

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

Maandag de 8 julij 1743 … voor het gerecht verschenen voor de gereghteren johannes van tilbirgh woonachtig alhier binnen Lichtenvoorde zijnde hij hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken met in beneevens garrit van tilburgh, arnoldus van tilburgh johanna van tilburgh en catharijna van tilburgh de eenigen geinstitueerede erfgenamen van hunnen moeij hendrijna van tilburgh huisvrouw van jacobus van nijmeegen, volgens testatment op 21 april 1724 voor mr jan de vicq junior als notaris en zekere getuigen door gemelde hendrijna van tilburgh tot amsterdam verleden, en verclaarde hij hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken in die kwaliteit te constitueeren kleine woning maghtigh te maken bij deze de voorgemelde catharijna van tilburgh woonachtig binnen amsterdam de genoemde (voor genoemde). in het bijzonder omme in de naam van zich hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken in qualité voornoemt te voor het gerecht verschenen voor de edelachtbaren Heren rechtsprekend college naast de schout aldaar en voor van hem/haar in qualité als vooren aan een wessel van dorsten mede tot amsterdam woonachtig op te dragen en quijte schelde (voor wanneer verre zijn comparants portie aangaat) een huis en vast goed in tegenstelling tot leengoed nu en gelegen in de roosestraat aan de zuijdtzijde tussen de Princegracht en de eerst dwarsstraat op de * 31,3 cm en in conformité van de ouden brieven off rente of hypotheek vestigen op een bepaalt stuk land van eigendom daar van zijnde waartoe in deze word gerefereert daarvan behoorlijke brieven van opdraght kwijt scheldinge te passeeren en laten segelen en daar in te bekennen van de kooppenningen te zijn voldaan en betaalt de laasten *1/240 of 1/270 pond met de eersten en die omstreeks (op) de overlevering van de brieven van opdraght en quijtscheldingh te ontvangen en verders ’t voorschrevene. huis en vast goed in tegenstelling tot leengoed aangaande zijn comparants portie in de naam van zich hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken in qualité voornoemtn te belooven te vrijen en vrij te waaren, jaar en daag als men verplight en schuldigh is te doen en daarvoor zijn comparants persoon en goederen in qualité de genoemde (voor genoemde) te verbinden en en verder in deze ten fine en verder nog alles anders te doen en te verrighten wat ter secretarie binnen de stad amsterdam vermelt mogt worden gerequireerd, wanneer volkomen als off bij hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken zichzelf aanwezig zijnde doen zouden kunnen, en de dit alles met magt van verrvanging. belovende onweederroepelijck van waarden te houden het geen bij de voornoemde geconstitueerde uit in gevolge deze sall worden gedaan een verright onder verbandt als na rechten. daarop behoorlijke de hand gedaan .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./