Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

79

Document datum

26-4-1743

Document soort

Woningoverdracht met ouderzorg

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

vrijdag 26 april 1743 verschenen garrit knippers en geertjen lubberts echtgenoten, marito tutoren, deze weledelen rechtbank te kennen geevende hoe dat zij comparatnen reeds oudt van dagen een zonder kinderen bij de auderen verwekt te hebben off nog in leven zijnde, haar lijchaams kraghten dagelijks afnemen, en bedankt waren dat eindelijk bij bed legerigheid of anderszints in onmacht moghten geraken, dat de een de anderen niets zou kunnen helpen. dat compnten ook gemerkt, dat weegens haar aangroeiende ouderdom, weinige eigen toebehoorde onroerende goederen, dagelijks meer en meer in schulden kwamen te verlopen en dus bevreest dat voor haar einde, dat de Here godt bekent is wanneer, nog te kort mochten komen, en haar ouder dagen in elende zouden moeten eindigen. waarom zij zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken te raad waaren geworden, om welbedachtelijck en zonder eeniger maten daartoe verleijtte zijn, alle haar roerende en onroerende goederen als huis geraadt, kisten en kasten bedden met zijn toebehooren linnen en wol beesten en verdere leevendige have, ook haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken in eigendom zijnde toebehoren de weinige onroerende goederen alleen bestaande in een huisje waarop zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken wonen met daarbij gehoorde hofflandt aan knippers stedeken, in de Buurtschap zieuwent bij ’t manschot kennelijk gelegen, en haar aandeel aan de veluwe wanneer nog onverdeelt is, off wanneer hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken daarvan in ’t gebruik hebben mede in’t zieuwent gelegen, alle en niets van allen haar roerende en onroerende goederen uitgezondert te overdragen overdragen op en over te dragen aan garrit aaghten en elsken te keveler nuw bruidegom en bruid toekoomende echtgenoten. gelijk zij zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken van hem/haar haar roerende en onroerende goederen alle de genoemde (voor genoemde) en zonder daarna, daaropvolgende enig de minste recht off eigendom te behouden, aan gemelten garrit aaghten en elsken te keveler voor altijd en erflijk voor haar en haar erven waren overdragen en overdragende Kracht en mits deze. en well volgender gestalt. dat zij garrit aagten en elsken te keveler toekoomende echtgenoten haar compnten tijdt haares levens in behoorlijke kost drank kleren, linnen en wol na huizes vermogen en als naderlijck is onderhouden, en te verplegen, als ook in slechte en verslaving iets meerder als het huis vermaack in weerwil van de behoorlijke handreikingen te verzorgen, oocj mede alle haar compnten boedelschulden aanneemen en betalen. en compten beide van dode eerlijk en nabuijrlijck zullen moeten laten begraaven. dat eghter compnten ook zullen gehouden wezen wanneer veel haar ouderdom en lijchaam krachten zo zal toelaten meedes huizes beste te helpen be-arben en besorgen. verclarende zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken voor haar en haar erven van nuw voortaan van alle haar roerende en onroerende goederen in maten als booven te zullen zijn en blijven ontrest (?). een de voorgeschreven. toekoomende echtgenoten daarmee weer beërvende omme daarmee te schalten en walten als met haar nadere in eigendom zijnde goederen, en zonder dat haar .. erfgenamen na haar dode daarvan iets zullen kunnen pretendeeren, hierop met hand en monde vertighnisse doende. zonder kwade opzet … hierop verschenen garrit aaghten en elsken te keveler toekoomende echtgenoten en de zijnde zij elsken in deze geassisteert door haar broer barteldt te keveler als haar hiertoe verkozen voogd, welke die voorgeschreven aan haar gedane overdacht van garrit knippers en geertjes lubberts in maten als daarbij vermelt aanneemen en beloofden het zelfde allen te zullen nakomen, naleven, navolgen (van een wet, overeenkomst) en naleven, met vordere belofte om booven dien alle weecke aan de eersten hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken garrit knippers wanneer lange hij leeft te zullen geeven twee stuivers tabacks geldt, dat de ommeganck met de muller en het verdienst daarvan wanneer lange hij garrit met kan gaan tot zijn sackgeldt sall zijn en drie dage helpend bij een ander, en niets meer te belooven mede aan de tweede zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken jaarlijks tot haar verdoen te geeven twee pond vlas als het well geluckt, suusten na dat het geluckt niets. tot opvolgingen van alle welke verbinden zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken niets alleen die aan haar hiervoor gecedeerde en opgedragen parceelen en goederen, maar ook haar andere privativen roerende en onroerende goederen wanneer aan’t keveler als anders kennelijk, ten einde om zich daaraen in in geval van niets opvolgingen en naleven te kunnen en mogen verhaalen, alles onder afstand doen van ten beide kanten van alle uitgezondert en gunsten, voorrechten geregtigd hierteegens enigszins contrarieerende, en zonder kwade opzet .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./