Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

73

Document datum

21-3-1743

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen voor deze weledelen landtgerighte van de domeinen Lichtenvoorde beerndeken lanckveldes nog ongetrouwt zijnde in deze geassisteert door de heer beheerder, rentmeester johan Knol hier tot Lichtenvoorde als haar hiertoe verkooren en toegelaten voogd, te kennen geevende hoe dat zij comparatinne, met riepen en welbedaghten raad ongedwongen en daartoe ook niets verleijdt zijnde, voor ontfangene *1/240 of 1/270 pond en tot remuneratie, vergeldinge en schadeloosstelling van genootene weldaeden en onderhoudingen wanneer all voor lange jaren genoten en vorders nog genieten zal in volle eigendom recht en bezit overgeeft en overdraagt, gelijk compntinne is doende cragthe en mits deze aan haar neeve jan lanckvelt en van hun huisvrouw ennenken van metelen, en van hun erven haar eigendommen wanneer roerende en onroerende goederen, als in contact geld haar comparantinnen eigendommen toebehoordende een vierde deel van het vast goed in tegenstelling tot leengoed en landgoed lanckveldes bestaande in ¼ deel van huis, schuppe, wehre, oogst wei en hooiland, holtgewas & ? kennelijk onder de domeinen van Lichtenvoorde gelegen, met alle actien pretensien en crediten, van wat naam off nature die ook moghten zijn, niets overall uitgezondert; op deze navolgende Voorwaarden: te weten, dat zij voorgeschrevene echtgenoten jan lanckveldt en van hun huisvrouw Jenneke van metelen en erven zullen gehouden wezen en mits deze aanneemen haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken persoon daarvoor tijdt haares leevens in behoorlijke kost en drank, kleren, linnen, en wol te onderhouden, ook all het geene wat in ziekte off andere toevallen zal noodigh wezen off vereijscht worden te verzorgen. voorders dat zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken sall vrijstaan te kunnen en mogen wonen, waar haar belieft te weten niets verder als om haar godtsdienst ter besten gelegenheid bij te wonen. nog zullen zijn voorgeschrevene en meerglte. echtgenoten jan lanckvelt van hun huisvrouw enneken van metelen en van hun erven gehouden zijn, gelijk zij ook bij deze aanneemen, na dode van zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken haar eerlijk en nabuijrlijck gelijk te laten begraven vervolgens neemen de voornoemde echtgenoten als mits deze aan alle comparantiennen schulden aan te betalen, ter gevolge van dien is zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken met handen, en munde welweetentlijck renuntieerende van alle eigendom haar goederen bovengemelt, en verder haar daarvan ontervende, gezegde echtgenoten jan lanckvelt enneken van metelen echtgenoten. en van hun erven daarmee beërvende, omme daarmee te doen en laten, als met haar andere eigendommen goederen, s.a.l. Het bovenstaande. stip. daarop behoorlijk de hand gedaan, met (als, ofschoon, omdat) tutore. welke voorgeschrevene overdacht zijn zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken echtgenoten voor haar en haar erven hiermeede voorgeschreven. aanneemen en aangenoomen hebben mits deze, en tot observatie van all het voorstaande hebben jan lanckvelt en van hun huisvrouw getrouwd, niets alleen deze overgegeevene goederen daarvoor met als onderpand, maar zichzelf haar eigen, in vall zij zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken in haar plight moghten komen manqueeren, hiermeede willen verbinden, renuntieeren beide kanten partijen van alle verweren (uitzonderingsgronden), en gunsten, voorrechten geregtigd, met verzoek dat deze acten ten behoorlijke prothocol boedelscheiding geinsereert, en geregistreert worden Het bovenstaande stip. s.a.l. daarop beide behoorlijke de hand gegeven .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./