Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

72

Document datum

30-1-1743

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Den vooght Harmanus Beerentsen relateert met kennisse en consent des heeren righters en uijt den naeme van Garritjen Bouwmans getrouwt aan Hendrick Tonnissen tot Bronckhorst aan de weduwe van wijlen Harmen Manschot en desselfs kinderen in Lightenvoorde op geseght te hebben twee differente capitalen de eene ad vijftigh ende tweede ad hondert gulden ten eijnde om deselve op maij 1743 met allen interesse te erleggen op poene als nae reghte. Actum Ligtenvoorde den 30 jan 1743.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

de vooght harmanus beerentsen verklaart met kennis en toestemming van de Heren rechters en uit de name van garritjen boer getrouwt aan Hendrik Tonnisken tot bronckhorst aan de weduwe van harmen manschot en haar kinderen in Lichtenvoorde op geseght te hebben twee differente capitalen de een ad vijftig en tweede ad hondert gulden ten einde om van hem/haar op mei 1743 met verschuldigde rente te geven op straffe van als na recht. opgemaakt Lichtenvoorde de 30 jan 1743 .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./