Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

314

Document datum

25-5-1746

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

voor het gerecht verschenen jacomijna steernborgh huisvrouw van jan Knol bij afwezigheid van voorgeschreven haar echtgenoot geassiteert met de vooght harmanus beerntsen als haar tot deze acte gekozen voogd en verder Berend tongerloe en maria maghdala steernborgh weduwe van de waghtmeester roeloff hesselinck mede in deze geassisteert door ambrosius tongerloe als geregtigd en bekenden bij deze bester gestalte geregtigd te hebben geconstitueert en volmachtig gemaakt van hun/hen echtgenoot en zwager jan Knol voornemens om namens de gemachtigden als mede erfgenamen van haar oveledene zuster anna Elisabet tongerloe huisvrouw van Berend raaijman te zutphen woonachtig, te verschenen voor de weledele stadgerighte aldaar en tegens genoegsame voldoeninge van de koopspen. te quiteren voor zodanige zeventien hondert en veertigh guldens als gerrit jan nijvelt wegens het van hen de 17 meert deze jaar 1746 in’t openbaar gekoghte huis en schuur met en nevens het klijne huijsien daarnaast en tot het zichzelf gehorende kennelijk binnen zutphen op de nieuwstadt tussen de behuizinge van lambert minck en jan jebbinck nu, aan hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken te betalen schuldigh is als ook van hem/haar behoorlijke sesie en opdraght van het zichzelf te doen, en verder om in’t generaal en speciaal hier omtrent alles te presteren en te verrighte wat van de zaken nootrust zou komen te vereijschen en gemachtigden zichzelf aanwezig zijnde zullen kunnen of kunnen te doen, edque met (als, ofschoon, omdat) protestate vervangende, onder clausulis rati x indemnitatis atersgn de jure solitis ac resessarus s.a.l. daarop behoorlijke de hand te samen gedaan

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./