Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

311

Document datum

24-6-1746

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Erschenen Geesken te Loebeke weduwe van wijlen Jan Mierdijck in desen geassisteert met haren soon Jan voorst als haren hiertoe erkoren en toegelaten momboit dewelke bekende van sodane capitale summa cum interesse ter summa ad drie hondert guldens als Jan Mutmans op klijn Abbinck en Janna Abbinck eheluijden van haar comparante in dato den 6 decembr 1741 hadden genegotieert en bekent schuldigh te wesen; op heden wederom te danke voldaan en bataalt te zijn, quiterende daarvan mitsdesen; versoekende dat de acte van hipothecatie op voorschreven dato gepasseert ten prothocolle en op den register van beswaren mogen worden gerojeert, rojeerende, casserende en annullerende deselve craght ende mits desen; alles sonder argelist …

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen geesken te loebeke weduwe van jan mierdijck in deze geassisteert door haar zoon jan voorst als haar hiertoe erkoren en toegelaten voogd van wie bekende van zodanige capitale som met rente ter som ad drie hondert guldens als jan mutmans op klein abbinck en janna abbinck echtgenoten van haar comparante daterend de 6 decembr 1741 hadden genegotieert en bekent schuldigh te wezen; op heden wederom te danke voldaan en bataalt te zijn, quiterende daarvan mits deze; verzoekende dat de acte van hipothecatie op voorgeschreven op de dag van uitgeven verleden ten prothocol en op de register van bezwaren kunnen worden gerojeert, rojeerende, casserende en annullerende van hem/haar Kracht en mits deze; alles zonder kwade opzet

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./