Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

310

Document datum

24-5-1746

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Erschenen Teube Reesinck dewelcke bekenden dat hij voor hem sijn huijsvrouw en erven van sodane capitale summa ad 250 gulden segge twe hondert en vijftigh gulden als Jan Muthmans op klijn Abbinck en Janna Abbinck ehel van hem comparant in dato den 13 meij 1744 hadden genomen en bekent schuldig te wesen op heden door deselve met allen aghterstendigen interesse wederom voldaan en betaalt was quiterende daarvan mits desen; versoekende dat de acte van hipothecatie dient wegen ten prothocolle in voorschr dato gepasseert, moge worden gerojeert, gecasseert en geannuleert roojeerende, casserende en anullerende den mits desen alles sonder argelist…

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen teube Resink van wie bekenden dat hij voor zijn huisvrouw en erven van zodanige capitale som ad 250 gulden segge twee hondert en vijftig gulden als jan muthmans op klein abbinck en janna abbinck echtgenoten van zich hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken daterend de 13 mei 1744 hadden genomen en bekent schuldig te wezen op heden door van hem/haar met allen aghterstendigen rente wederom voldaan en betaalt was quiterende daarvan mits deze; verzoekende dat de acte van hipothecatie dient wegen ten prothocol in voorgeschreven op de dag van uitgeven verleden, moge worden gerojeert, ge-ind en gestopt roojeerende, casserende en anullerende de mits deze alles zonder argelist…

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./