Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

306

Document datum

12-5-1746

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Erschenen Bernardus Poelhuijs voor hem selfs en de rato caverende voor sijne huijsvrouw en erven en als eenigen en universelen soon en erfgenaam van wijlen sijnen vader Jannis Poelhuijs, dewelcke bekende van sodane capitale summa af hondert daalder als Hendrick Olijslager op de klijne Veluwe dessen huijsvrouw en erven van wijlen comparanten vader Jannis Poelhuijs in dato den 21 maij 1726 hadden genegotieert en opgenomen op heden door hem Hendrick Olijslager wederom te dank voldaan en bataalt te wesen met allen interesse van dien versoekende dat de acte hyptecatie ten prothocolle en op den register van beswaren moge worden geroijeert en gecasseert roojerende casseerende en annullerende den comparant de selve craght ende mits desen. Alles sonder argelist…

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

verschenen bernardus Poelhuis voor zich zichzelf en de rato borgstellend voor zijne huisvrouw en erven en als eenigen en universele zoon en erfgenaam van overleden zijnen vader jannis Poelhuis, van wie bekende van zodanige capitale som af hondert daalder (30 stuivers) als Hendrik olijslager op de klijne veluwe van hun huisvrouw en erven van overleden zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken vader jannis Poelhuis daterend de 21 mei 1726 hadden genegotieert en opgenomen op heden door zich Hendrik olijslager wederom te dank voldaan en bataalt te wezen met verschuldigde rente van dien verzoekende dat de acte hyptecatie ten prothocol en op de register van bezwaren moge worden geroijeert en ge-ind roojerende casseerende en annullerende de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken de zichzelf Kracht en mits deze. alles zonder argelist…

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./