Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

305

Document datum

9-5-1746

Document soort

verpondingen betalen achterstand

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

Maandag de 9 mei 1746. ambro. tongeloe en harmanis beerentsen voldoen (?) verschenen jan mutmans op klein abbinck en janna abbinck echtgenoten getrouwd van wie bekende voor haar en haar erven wettelijker en duegdelijcker schuld schuldigh te zijn opgenomen en ontvangen hebben van de beheerder, rentmeester johan Knol, en jaomija steernborgh echtgenoten wanneer van grondbelasting thijndspaght verschoten contanten is anders tot op de dag van uitgeven deze volgens rekeninge een somma ad twee hondert ses en dertig gulden 17 str. 6 pen. segge 236 gulden 17 str. 6 *1/240 of 1/270 pond belovende van hem/haar jaarlijks en alle jaren a op de dag van uitgeven deze te verinteressen tegens vier percento en zo tot de aflose tot welke een kwart jaar van de afspraak aan te kondigen voorbehouden wordt stellende comparaten daar voor ten onderpande alle haar roerende en onroerende goederen en in contact geld een derde deel van haar nieuw getimmerde huis op klein abbinck en de millioratie van twee derde delen van huis hof en akkerland onder klein abbinck gehorende en door zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken bebout wordende off in’t gebruik zijnde niets uitgezondert en verder alle haar roerende goederen als huisraad paar beesten zaaigoed op en in de lande koorn hooi, stro mest en mestreght, en war daaronder meer kan of mag gerekent worden niets uitgezondert ten einde zich de renthefferen daarna, daaropvolgende in kan van noot off andere sununbentie, zich wanneer uit dat roerende en onroerende met parate uitvoeren en overdracht van het eigendomsrecht zonder de minste solemniteijten geregtigd zullen kunnen en kunnen betaalt maken niets doende dan alleen een weten ad videndum overdracht van het eigendomsrecht renuntieerende de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken van alle recht geldmiddelen Kracht en mits deze, dat het eghter ook aan compnten zal vrijstaan om dat kapitaal van jaar tot jaar uit twintigh off 25 guld off minder off meer *1/240 of 1/270 pond zonder voorgaande lossage te kunnen verminderen off afleggen, tot de volle betaling tot, onder tegen spreken van de renthefferen, alles zonder kwade opzet. Het bovenstaande. stip. …

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./