Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

304

Document datum

20-5-1746

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

vrijdag de 20 mei 1746. verschenen Derk henr. Huinink en geeft over aan dit weede. rechtbank reqte. van oproeping, daging, dagvaarding met (als, ofschoon, omdat) nota insiuationis op de 5 deze maants tegens cornelis door een houten pen verbinden geeffectueert en ten dien specialen einde voornamentlijk ingereghte, om agtervolgens de stipten terreur van sekere compromissoriale vonnis tussen de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken en mede erfgenamen van overleden zijn broer jan Huinink aan de ene zijde en cornelis door een houten pen verbinden ter anderen zijlijn op de 30. van augustus 1745. door de drar. j.h.m. van basten verwekt, voor deze welede. rechtbank te komen en te zien en horen betalen sekeren eedt aan de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken bij gemelde vonnis geinjungeert om tot purifecatie van dien afgelegt te hebben worden, en om dan ook zichzelf in persoon voor dit welede. rechtbank te betalen de eedt als aan zich cornelis door een houten pen verbinden bij opgelte. vonnis is opgelegt, en volgens de bewoordingen bij die vonnis in zonder te vinden, daarop uit komende, dat hij cornelis door een houten pen verbinden met eede zal hebben uitte sweren dat de laatste neegeren posten op de inventaris gespecificeert onder de benaminge: de inventarisant heeft aan deze boedel te goede als volgt, alle te samen in een ieder in het bijsonder uit oorsaken als aldaar beschreven zich goed zijn competerende en data hij daarvan geen restitutie off voldoeninge, het zij in gelde of in de waardije van dien in’t heel off ten dele bij ’t leven van jan Huinink wederom verkregen en ontvangen heeft. en vermits tot het afleggen van die gesententieerde beëdigen bij conventie van partijen en om redenen als uit het geprothocolleerde van de laatst voorgaanden gerightsdagh is getermineert en vastgestelt wanneer presentie de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken voorgeschreven. compromisseriale vonnis en vervolgens de inventaris door cornelis door een houten pen verbinden op de 30 maart 1745 getekent en aan deze hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken voor zich zichzelf en zijne mede erfgenamen door twee uithuwelijken ’t huis gesonden van welke twee instrumenten die vonnis alnuw zal moeten gebruik gemaakt worden om daar na eerst de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken en dan in welk geval de den de in rechte aangesprokene de achtereenvolgenden eedt in de vorm Land geregtigd of te nemen, verzoekende over zo dat eerst die vonnis en dan gemelten inventaris in in aanwezigheid van partijen in judicio moge worden gelezen, en een ieder vermaant van zijnen plight die hij als een recht christen mensch in zal te betraghten hebben, presenterende de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken, om zijnen sijts alles uit te weren wat de vonnis te zijnen opsighte vermelt, onder protest (tegenspraak) dat de gedaaghde verschijnt voor het gerecht althans off niets de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken van de niets te min sall doen en voornemen wat na de omstandigheden in deze voor te vallen zal oordelen geregtigd te zijn en dat hij hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken zich bij allen eventuelen voorvallen van afleggingen off geen aflegging van de eedes off hoe deze hier gerequireerde eedes leijstinge van de de in rechte aangesprokene ook sall uitvallen, zich wel uitdrukkelijk wil hebben gereserveert, zijn recht in allen gevallen tegens de de in rechte aangesprokene waar over de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken zijn verclaringe nader zal uitbrengen als het panct (pandt?) wegens de eedes leijstinge in deze zal zijn gedaan. zijnde hier op de vonnis en de inventaris naast het vorige gedicteerde aan partijen voorgelesen, weke daar op seijde verclaarde de eedt te zullen doen. waarop aan Derk Hendrik Huinink de straffe van de maineeds voorgehouden zijnde heeft de zichzelf met solemneken eede uijtgesworen dat jan Huinink hondert guldens wegens een erfenis van hardewick teunissen staander huwelijk met geesken te hulsevoort aangekomen en door zich d.h. Huinink aan de zichzelf overgetelt zijn, wanneer waar godt almagtig helpe. waarop verschenen cornelis door een houten pen verbinden aan van wie cornelis door een houten pen verbinden de straffe van maineedts wel distinctelijk voorgehouden zijnde. heeft voor zichzelf mede met solemnelen uijtgesworen. Namenlijk als volgens de vonnis en inventaris dat hij waarlijk en waeragtigh aan deze boedel te goede en verscheen heeft. 1730. jan Huinink rest aan de inventarisate wegens drie achter een volgende jaren gepaghte hoijgront van het boekelaar jaarlijks ad drie guld. drie str. dus - / 9-9-: twee jaren paght van het vagevuur jaarlijks 1-10-:-3-:-: een grens, bodem, grondslag aan jan huijnink vercoght daarvoor belooft te zullen geven ---- 10 -:-: twee varkens voor de zichzelf gecogt daarvoor betaat –9-:-: aan jan Huinink geleend 3 ducatons ------9-9-: aan de zichzelf vercogt voor drie gulden schelholt---3-:-: nog aan voor zichzelf gelangt 20-:-: 1734 Huinink geleend 30-:-: 1735 nog op zijn siek bed aan zich gelangt –25-:-: dit alles in de boedel off aan overleden jan Huinink te goede off verschoten zonder dat daarvan een doit restitutie gekregen of ontvangen heeft volgens de vonnis wanneer waaraghtig als het godt almaghtight helpt .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./