Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

301

Document datum

4-4-1746

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

Maandag de 4 april 1746. stadholder bij swackheijt van de heer rechter stumph hier tot speciaal geauthoriseert. johan Knol. coornoten ambrosius tongerlo harmanus beerentsen. comprareerde gooswijn van bronckhorst tegenwoordigh ziek te bed liggende Maar bij goeden gesonden verstand zijnde deze weledelen rechtbank te kennen gevende, hoe dat hij hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. op de 12 januari 1741 wel over alle zijne na te latene goederen wanneer roerende als onroerende onder de kinderen van overleden de knecht, helper, soldaat henningh en zijne dochter Maria van bronkhorst met exclusie van de ouderen, zichzelf, en ook met haar goed vinden, had beschikt en bij uiterste wille verclaart, van hem/haar alleen te zullen door erfenis in eigendom overgegaan en vererven, op voorglte kinderen en niets op de ouderen, dat naderhant de knecht, helper, soldaat henningh overleden zijn comptns dochter maria van bronchorst, wederom is gehuwd, getrouwd aan een wolterb greven, waar bij van hem/haar ook reeds twee kinderen verwecken kan en hij hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken wel weet, dat hij wanneer wel is grootvader over de nakinderen als over de voorkinderen bij zijn dochter verweckt en daarom hij hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken niets wel deze werelt kan overlijden zonder daarvoor zijne testamentaire dispostie van de 12 januari 1741 wederom gebroken, vernietigt en gerojeert te hebben; gelijk hij hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken als nog bij goeden verstand zijnde, verclaarde die gemelde beschikking (wilsbeschikking in testament) over zijne goederen van de 12 januari 1741 van nuw voortaan te zullen zijn en blijven null kragteloos en van geender waarden met verzoek dat van hem/haar acte moge worden geroieert, casserende, annulerende, van hem/haar kracht en mits deze; met wille dat alle zijne achterlaten goederen, na zijnen dode alle zullen door erfenis in eigendom overgegaan en vererven als zich zulke na landtreghte eigen en bekoop alles zonder kwade opzet. Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen). daarop behoorlijke de hand gedaan .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./