Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

129

Document datum

11-04-1744

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

. . voor het gerecht verschenen hendrik te steege en hilleken knippenborgh echtgenoten .. .. te kennen gevende hoe dat zij zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken reeds oudt van jaren geworden ook dagelijks meer en meer onmachtig wordende, om haar boederij en huijsarbeijt na behoren meerdere te kunnen waarnemen; om welke reedenen als mede omdat de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken nog beide in leven zijnde bedught worden, dat soms na haar beijder dode tussen haar kinderen over haare na te laten roerende en onroerende goederen toestemming en dispuijt zal komen te rijten en ook omdat de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken absoluijt niets willen dat haar weinige roerende en ongereede goederen onder haar voor en nakinderen na haar dode zou versplittert worden, en om andere reedenen haar hiertoe bewegende meer geraden zijn geworden, om alle haar gereede en onroerende goederen aan haar zoon engbert te steege en van hun toekoomende echtgenote off bruijt berndijna spexgoor en van hun erven te cederen en in volkomen eigendom over te geeven: gelijk zij zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken voor haar en haaren erven alle haar roerende en onroerende goederen als Namenlijk huijsraet, bedden en bult linnen en wol met zijn toebehooren, keetel potten en pannen kisten en kasten stoelen beesten en varkens en verdere leevendige haeve koorn, hooi, stro, mest en wat enigszins onder het roerende kan of mag gereeckent worden; en verder haar gebouwen en daarbij gehoorende oogst wei en hooijlant aan de stege; en zoals zij daarbij en onder aangekoft hebben, en zoals zij het zelfde teegenswoordigh in 't besit en gebruik hebben, niets in alles wanneer van gereede en onroerende goederen uitgezondert, en in deze domeinen Lichtenvoorde Buurtschap zieuwent notoirlijck en kennelijk gelegen, met (als, ofschoon, omdat) ap & depentus aan haar zoon en toekomende schoondochter engbert te steege en berndijna spexgoor bruidegom en bruid, en dessen erven overdragen overdragen op ende overgaan, toevallen, door erfenis in eigendom overgegaan op, devolveren Kracht en mits deze; ende zo wel ten einde om haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken daaruijt in haar oude dagen tijdt haares leevens in kost en drank; klederen wanneer van linnen en wol behoorlijk en nabuijrlijck te onderhouden in sieckte en verslaving behoorlijk handreijkingen te doen, alles te verschaffen wanneer van medecijnen als anders, dat haar lijffs noodtdrusten moght vereijscht worden .. .. als oock mede na haar beijder zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken aflijvigheijt aan haare andere kinderen en van hun broers uit te keeren en voor de vorogemelten eigendom uit te tellen eene som ad vijfhondert gulden vrijgelt, te weeten aan de twee voorkinderen [welke haar moedersgoet reeds wegh hebben] aan een ieder van hun/hen hondert gulden, en aan haar zoon tonnis, wanneer voor vader als moeder landgoed drie hondert gulden,..

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./