Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

126

Document datum

18-03-1744

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

. . voor het gerecht verschenen gosselijck wolters en henderse hummelinck echtgenoten, getrouwd deze weledelen rechtbank te kennen geevende hoe dat zij zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken reeds oudt van jaren geworden en ook mede onmaghtigh wordende om haren dagelijxen arbeid na vereijsch langer te kunnen belopen en bearbeijden: en van zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken kinderen die getrouwt welke haar op de huls en ten laste blijvende liggen met de kinderen, zonder daarvan veel verbeterd te worden, en .. .. .. als Namenlijk haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken toebehoorenden roerende goederen wanneer huijsgeraadt peert, beesten, bed en bult, kisten en kasten de geheele boederij tot zaaigoed en mest en mestreght incluijs, niets in alles uijtgesondert en verder mede het huis daarbij gehorende wehre goordenlandt en weijdelandt of hooiland en akkerland aan wolters en op de afgeperkt stuk grond in deze domeinen .. Buurtschap zieuwent bij harvelde kennelijk gelegen als mede nog een stuk akkerland op de harveltsen zaaigoed naast het nijlandt van garrit toebes, een stuk Land op de puntvormig stuk land en bij toebes stuk grond ad ongeveer drie * ca 29-34 ltr zaaigoed als ook nog drie klein stuk grond hooi off bouwlandt het foockshuijs genaamt, tussen de stroot en clumperinck en nog een weidemaaken tussen aghten lager gelegen (moerassig) stuk land en slickermans huis .. .. ..,dat alles als voorgeschreven. in het huijs en aan haar zoon Hendrik en van hun erven in eigendom sall verblijven, en alleen aan haar drie andere kinderen aan een ieder sall moeten uittellen 225 gulden, en als voorens gesegt .. .. hierop vervaldatum Hendrik wolters jongman de welke mits deze bekende en verclaarde all het voorgeschrevene en van zijn ouderen bedongen soo *1/240 of 1/270 pond als anders stigtelijck te zullen naeleeven stellende daarvoor ten onderpande alle hiervoor aan hun gecedeerde roerende en onroerende goederen ten einde zich zijne ouderen off vrienden daarna, daaropvolgende in in geval van wangedrag of misbetalinge ten allen tijden kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen, alles zonder kwade opzet. ..

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./