Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

121

Document datum

08-1-1744

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

. . verschenen jacob hendrik hessels pastoor, leider, bestuurder tot groenloe in kwaliteit als gevolmagtigde. van johan harmen luijcken, vaandrager in't regiment van de heer brigadier burmania, en vrouw maria Elisabet van plettenbergh eheluijden kracht volmacht voor burgermeester schepenen en raadt van de stad groenloe, onder van de van zich zelf stads zeegel en subsignature van de secretarii m. iserloe op de 3 janurai deeses jaar 1744 specilaiter ad kune opgemaakt gepasseert alhier in de rechtbank vertoont geleesen en geapprobeert en bekende in vooraangetoogene kwaliteit omstreeks (op) voldoeninge van de bedongen kooppenning in eenen steeden vasten en eeuwig duijnenden erfcoop overgedragen getransporteert en overgedragen te hebben zo doende Kracht en mits deesen aan juffrouw theodora helmigh wede velders en haar erfgenamen zodanige twee sackthiendens als comparants principalen eijgendoemelijk zijn toebehoordende en welgemelte vrouw maria elijsatbeth plettenbergh volgens boedelscheiding daterend 12 oktober. 1740 met haar kinderen opgericht, toegedeijlt en competeerden zijn, uit de erven en goederen lemeler en hilderinck, beide in deze domeinen Lichtenvoorde en boerschap lievelde gelegen kenneljik gesitueert nametlijck uit lemeler s'jaarljjks neegen * ca 29-34 ltr rogge en uit hilderinck laarlijks vier * ca 29-34 ltr rogge en vijf * ca 29-34 ltr haver ..

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./