Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

120

Document datum

06-01-1744

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

. . voor het gerecht verschenen toebe reessinck en aaltjen ten bossche echtgenoten getrouwd deze weledelen rechtbank voorgedragen hoe dat zij comparanten ten haar huizen in kost handtreijckinge en versorging van alles hadden overgenoomen haare oude zuster mechtelt Resink, weduwe van wijlen jan Berend kersseboom 't meeste van haar leeven gewoont hebben en tot deventer met wijlen haar voorgemelten man. dat hun zelf haar man jan Berend kersseboom overleden zijnde haar zuster mechtelt Resink met haar vochtig, nat vrienden erfgenaemen weegens haar nalatenschap alles minnelijk hadde voorgeschreven, geaccoordeert en van hem/haar betaalt het geenige haar wegens haar voorgemelten man zaliger uit haar boedel was competeerende volgens dat accoord. dat haar oude zuster opgemelt vervolgens 't meerendeels haar roerende en onroerende goederen binnen deventer bij een publiekelijk venduw hadden veijl gebooden en verkocht en die daarvoor geprosequeerde *1/240 of 1/270 pond en 'r overige haar motie hadden berustende gelaeten onder de eerw. antonij schuijters w. .. tot deventer, welcke van hem/haar ook ter deze uijre zonder datgltenisse off verinteressinge aan haars zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken zuster onder zich en in bewaringe behoudt, volgens voorgeeven niets kan of boedelscheiding laten uijtvolgen als m et toestemming van haares zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken zuster. dat haars compnten zuster dagelijks som wijlen talent en seght dat zij welle wensen dat haar contanten en landgoed hier te Lichtenvoorde had, gelijck zo uit het relaas van die hier in judicio present zijnde getuigen Derk wassinck en willem messinck blijckt welke beide bij de hand in plaats van eede hebben verclaart .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./