Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1742-1745 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

111

Document datum

29-10-1743

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

.. verschenen elsken steencamp laatst weduwe van overleden roelof schram geassisteert door jan slott en Berend te brake, als gerichtelijke gestelde voogden over harmen schram tussen overleden roeloff schram en de eerste comparante elsken steencamp bij de laatste ehe getrouwd verwekt, en verder janna schram reeds mondigh Maar mede geassisteert door jan slott en Berend te braeke als haar wettige momboiren dit weledelen berechting te kennen gevende hoe dat haares comparantes stiefsoon en wanneer mundige en minderjarige broer wijlen frans bijgenaamd francijs schram gebooren tot emmerick tussen overleden roeloff schram en harmanna huijskens de indies als matroos is gevaeren op het schip zorghwijck alsmede ook dan de selven volgens de annotien op en bij't oostindisch boek de laasten april 1741 aan de caap soude overleden zijn, wanneer van de testament. dat zich oock bij de openinge van dat boek heeft bevonden dat ter nog eenige *1/240 of 1/270 pond te goede zouden wezen. so bekenden de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken geconstitueert ende volmachtig gemaackt te hebben doende zo cragt en mits deze de broer en mede erfgenamen van overleden francijs schram, jan schram ten einde om mede in zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken namen op en aan het Oost- Indische huis te amsterdam te eisen en verdere zodanige *1/240 of 1/270 pond als aldaar door het overlijden van de francijs schram moghten te goede wezen,die *1/240 of 1/270 pond ontfangen daarvoor quiteren en vorders in comparante name alsdaar alles te doen en laten doen wat diersaaken halven sall vereijst worden, met belofte van all 't geene door de geconstitueerde deze saaken halven gedaan en verricht wordt van zulke Kracht en waarde te zullen houden, als off het door compnten zichzelf aanwezig zijnde gedaan en verright was, en en verder in communi vorm juris, mits doende de geconstitueerde bij retour van alles behoorlijke reekeninge en verantwoordinge. vervolgens verzochten de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken dat het een weledele berechting gelieven mogen hierbij te verclaren datter geen meerdere of nadere erfgenamen tot dien overleendenen frans schram thans meerder in leven zijn, als de comparanten naast de geconstitueerde jan schram. daarop de compartanten te samen behoorlijke de hand gedaan. volgt 't gerights certificaat. wij voor en ondergeschreven rechter en coornoten deze stad en domeinen lightenvoorde getuige in rechte, en verclaren mits deze voor de opreghte waarheijdt dat thans van frans scham [voor eenige tijdt zoon beriggt is met het schip zorghwijck naarr de indies gevaeren zijnde en aldaar de laasten april 1741 aan de caap overleeden zijnde van hun vader en moeder .. wijlen roelof schram en harmanna huijskens] geen meerder broers off zusters off erfgenamen in leven zijn als de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken in deze volmacht vermelt; als Namenlijk de geconstitueerde jan schram en de mede comparante janna schram, als volle broeder en zuster van de overledenen frans bijgenaamd francijs schram, en van hun halfbroeder harmen schram tussen overleden roeloff schram en de meede en eerste comparante elsken steencamp, bij de laatste huwelijk verwekt zonder dat onses weeten meerder off nader vrienden of erfgenamen van overleden de overleden francijs schram te vinden zijn, als de drie voorgemelte zijn geweesen broer en zuster jan en janna schram en van hun halfbroeder harmen schram bij de voorgemelten laatste huwelijk verweckt, ter oirsaacken dier kinderen vaar overleden roeloff schram met zijn eerste en tweede vrouw de meesten tijdt haares leevens in deze heerlijcktheijdt gewoont gestorven en ter aarde bestellen, een gracht graven zijn, en de laatst weduwe elsken steencamp alnogh woont, vermoogende daarom de *1/240 of 1/270 pond van overleden frans bijgenaamd francijs schram vrijelijck zonder eenige schrupel aan van hun broeder en constitueerden in deze jan schram overgetelt wordt, mits aan ons bij zijn retour blijcken, hoeveel *1/240 of 1/270 pond bij aldaar de Oost- Indische compagne ontfagen heeft als zijn de compnten in deze sleghte en eenvoudige menschen,; in waarheijdts oircond hebbe ick rechter voorscr. mijn stempel, zegelstempel, lakstempel, ook gage, honorarium hieronder gedruckt en als landtschrijver ondertekend, en verder meede door de coornoten off scheepen voorgeschreven. tot meeder corroboratie met haar onderteijninge en cachet doen becraghtigen. acte x .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./