Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1739 (gereed) te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

57

Document datum

10-03-1732

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

Maandag de 10 marij 1732 tongeloe vooght. voor het gerecht verschenen hendrik tienck als .. gevolmagtigde van de heer hoffraad johan frederik opperman volmachtiger van zijn doorluchtige hoogheid vorst joseph tot anhalt bestuurder, door overerven van een groot deel van het land, lid van de alle edelen samen, groep personen met eigen voorrechten en veelal grondbezit van dat land. in het Fra tot saxen engnen en westphalen, zwaar tot as canien heer tot berenborg en eerste etc etc etc cragt volmachtiger voor burgermeester gerechtelijk functionaris bij een lokale rechtbank en raaden van de stad arnhem daterend de 19 februari 1732 binnen arnhem iop de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken gijiasseurs en door derselve landts zegel en ondertekening .. etc etc etc en vrouwe charlotta wilhemina vorstinne tot anhalt .. etc etc etc mitsgaders van heer hofraad jan frederik .. etc etc etc en van haar ehegemaline vrouwe sophia everdina vorstinne tot anhalt .. etc etc etc anderen lijden op de 18 februarij dit jaar 1732 ten overstaan van dedingsluijden was ingegaan en geslooten een acte van uijtcoop, waarbij van hooghgemelde .. joseph tot anhalt etc etc etc wegens haar legitime inlijne wederlijke soo trudale als eigen bezit nalatenschap voor de andere hier booven vermelde .. .. mede eerfgenaamen van van hem/haar nalatenschap een voor all was uijtgekoft met een wel betaalde somma van twalef duijsend gulden hollans of ses duijsend daaler duijts geldt .. wilhelm l. zhjess phillipstal johann frederik opperman ch. wilhelmina l.d. hesse nee princesse d'anhalt victor lebreihs prince d'anhalt johann frederik eimert derk de vree d.v. ruijven j.w. de marij

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./