Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1616-1617 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

9

Document datum

24-4-1616

Document soort

pagina

8,00 t/m 8,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

opgemaakt in het jaar 1616 de 24 voor de vorg. zichzelf sittende berechting. verschenen renier rocks en besprachte omb kundschap van de waarheid derrick raasinck in kerspell Winterswijk wonnachtig. die door besaete an dieser bancken getecgen omb na dieses landsgerichts gebruik te examinieren en voor zichzelf met rechten voor (tijd) houden zien kundtschafften bij ide te verzekeren van ook gem producentin daarvan oorsiegelte verklaring (getuigenis) in probanti vorm voor die gebur met te deelen. ertlich getuigen sie alderdom af te fragen thom anderen of getuige niets bewust dat heeft gorr oorsat is voorheen, vroeger an gert ten haverkamp voor die som van achte half hondert daarlder. thom derden of overledene berendt rocks de ken gehr niets van ime getuige van zich zelf gekoffl. idem of koeper dan niets hondert daarlder onser vergeghe. als het oorsabt was. idem of gert ten haverkamp schilt de niets met betaald geworden. idem of getuigen niets bewust dat fifftich daarlder. dan overledene berent bucht van verkregen. om die ander fiffich overledene gert van vorden om als zodanig mer die hondert daarlder gert ten haverkamp schult betaald is. hievan die waarheid teverlenen bij pfenn (?) van fifftich goltg met schaden met rechte. derrick raasinck die welke door besaete na luet van de ondervogts meldingen an eerste pijnbank getagen. ist in getuigen aan om opgenamen, van de maijnedes getuelich aviziert, et avizatione perivrij sie pernia redet worden. om heddl damnagst op beschene examination getuigen als volgt. derrick raasinck verklaart ongefehr op de eerste articull 70 jaren olt tesin. op de 2. verklaart er dat er dat van overledene gert ten haverkamp heeft horen seggen dat het voor achtehalff hindert daarlder oorsal is voorheen, vroeger. verklaart de 3 whar te zijn. verklaart de 4 whar te zijn. verklaart de 5 whar te zijn. verklaart de 6 whar te zijn om dat overledene berent buck om gert van vorden hebben willen schade doen. en snit do ter tijd daetlich met dir hondert daarlder betaald geworden .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./