Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1616-1617 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

8

Document datum

24-4-1616

Document soort

pagina

6,00 t/m 6,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

opgemaakt in het jaar 1616 de 24 maand aprilis Verschenen die wetsraver trude ten moller en heeft op vorgangene volgens het recht oorbadunge om daarop vervolgt comparitien in getuigen gepredurirt de eerbaren werner lanckfelt, henrich wecheler, wichert ten haverkamp, getoond articules probatoriales, met bitt en begeven die gerurte getuigen aan en optenemen te beeden en volgents in perpetuam nei memoriam et ob metum mortir. te ondervragen ook jaren producentin in probanti vorm oere kuntschaffe mittodeilen. articuli super quibus. ten eerte getuigen hun, haar ouderdom en gehochnis van jaren afvragen. ten anderden waar sie tijd ores leven gebben gerasdert om war sie geboren. ten derden of innen niets bewuste dan te het goed rumhorst einen terffbort voorheen, vroeger. ten 4. whar sodanigen terffbort gelegen om welke naburen an beiden seiten stucken ten 5 of die erfgenamen van die rumhorst voor zichzelf niets bestercken. en zonder enig bekren van iemant rowlich besalten en fredalich de terff daarvan ingeferat. ten sesten of getuigen met bewust dat van de overledene vogt garrit van collen van de vorg. wettfrouw de zichzelf. de walchen die vorige erfgenamen van de rumhorst ingebruck gehad om heeft laten oorbeden. en daarna zich van borbt als zodanig haffl omgetagen. hierom die waarheid te verclaren bij pees van een ideren van fifftich goltg. met schaden met rechte. die vordagede en erfgenamen getuegen sein in getuigen aan en opgenamen. van de maijnedes getrulich umzirt. et avihatione periurij hier prauia beedet worden. wie sie dan niets verstrekten jaar rechter zonden. t..een voede.. doen alsof. liebich tot godt en dat h. evangelium gesworen. dat sie in van de zaken darund sie solten berfaget worden. die innen bewuste waarheid tuegen en seffen en de dat omb gunst, haett, niets fruendschap feintschap eigen mits nog riniger orsake salven bloedverwante verderlaten wollen om hebben dennegst op beschehenr examination getuigen als volgt. werner lanckfelt verklaart vagesehx op van .. sestig jaar olt te zijn. verklaart op het tweede articull en suwende geboren op het guett lanckfelt en alldaer die tijd zonder leven gewonnet. verklaart de derden articull whar te zijn, dat die vorige ime zien woll bewust dat die vorige erfgenamen einen torffbort gehad. verklaart op de vierden dat sodaningen torffbort gelegen is op het hoge vene achter wolter derrikes afgeperkt stuk grond en dat om die met siet papenborg gesteken en in de ander siet er getuige van zich zelf lanckfelt. verklaart de 5. whar te zijn dat er verklaren van zich zelf de turf van de heeft helpen afhalen dors bedehalven. dat die vorige erfgenamen niets woll gespannen voorheen, vroeger. verklaart op de sesten dat he dat wel haffl horen seggen. wichert ten haverkamp verklaart op de eerste articull ongefehr 60 jaar olt te zijn. verklaart op de tweede dat er op het haverkamp geboren, en alldaer tijd zonder leven gewonnet. verklaart op de derden dat die vorige erfgename einen torffboerbt gehad. verklaart op de fierden net als getuige lanckfelt dat ook stendes te storckhorst lubbert ruwhorst willen en koepe te ruwhorst voor zichzelf bort be.. verklaart de 5 whar te zijn, dat er de vorigen erfgenamen van de ruwhorst vervaldatum jaren; terwijl (vanwege) in de ruwhorst dat lange zich denket geen tuijt omb dan boerst voorheen, vroeger. maar allenie dat zich die overledene oogt tewising gemacket. verklaart op de sesten wie lanckfelt. henrich wecheler verklaart op de eerste articull ongefehr fifftig jaar olt te zijn. verklaart op de 2 in suwende geboren op het guett wechelen gewonet te hebben. verklaart op de derden wie lanckfelt en haverkamp getuigen hebben verklaart op de 4 dat sodanigen boert gelegen achter wolters derrikes afgeperkt stuk grond. verklaart op de fifften dat lubbert te ruwhorst en william te ruwhorst de zichzelf boer bestercken en de onbekenet ingeferb. in orkunde de waarheid hebbe ich vorg. rechter van beroep en berechting wegen min rechtbank segell .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./