Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1616-1617 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

7

Document datum

18-4-1616

Document soort

pagina

6,00 t/m 6,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

opgemaakt Lichtenvoorde in het jaar 1616 de 18 maand april voor de edelen en cornoten verschenen johan mentinck en zich aangeklaagde. dat er tot zonder nadeel en schaden ombtrent 4 jaar munstrischen dienst voorheen, vroeger. en eine schrifflise versegelinge so 10 in.. van de drosten zu ahuss meegedeeld, gerhonet dat er zonder aidts entschalgen zij. terwijl (vanwege) er van een garantstelling kind zi Lichtenvoorde geboren. en ook met huiss en hoff en andere mobila et immobile goede oorsehen, en gelich andere gehoorzame inwoner en burger zich zu dragen halten en ahrneren begevet. en ook die dade zonder leven jagens. s.g ..ploegen wie zich een gehorseren burger tegens zonder genedigen herre eiget en geboret met aller ehrbiedunge en gehorsamheit zu beiegenen. daarmee dit als zodanig oorst en zonder einig nadencken gesolden worden sall. heeft er vorg. mentinck tot merder bestenisse te rechte en ware hij die zich garant stelt gestelt. de eerbaren harmen ten haur burgermeester zu Lichtenvoorde en karst kuper. die welche noministe toeverlaat dusse borchtall van van hun berechting met handen en munde aangenomen. om dat er vorgemelte mentinck trie beven zich als zodanig houden sall. angelavet bij oordin dunge en daatlicher uitvoeren an onre toeverlaat persohn of

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./