Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1616-1617 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

6

Document datum

13-4-1616

Document soort

pagina

5,00 t/m 5,00

Tekst

Kantlijn tekst

Erschenen ale die grote ende becande dat derins naberinch haar fifttich Dlr betalt hefft. Actum ann0 1620 den 1 maijā€¦.

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

opgemaakt in het jaar 1616 13 april var de edelen en curnoten ... verschenen derrich naberinch voor zich en de medde cauieerende voor zijn huisfr en alle zonder erven. en bekende het .. degentfrome wittfrau ale die grote opgenamen en in einer onverdelder som entfangen hebbe. die som van een hondert en fifftich daalder, betaalmiddel de daarlder te 20 str de muntsoort, waarde 1/20 gulden te 15 placken gereckent. eend geleven derrick naberinck voor zich en zonder erven. deren jaarlijks en alle jaar onverjart. op philippo et jacobi genant mei van de jaren sestienhondert seventiene eerst om en so oorten. bars te van de aflossing acht daarlder te pension geven an zonden van de vorg. ale de grote over deren erven. daarna tot mien specalen onderpande saltende so wel voor hobtsum als hemdtdelde zonder eigene tebesorige weiland. geseten die hohen weiland gelegen in van de buerschap frageren in van de anplte Lichtenvoorde en ise daaraan imfall van de misbetalunge tevorsalen. dars mot als elke oxperstlicher ingewillichter en vorbehaltlicher clausul. landarbeider, maar ook pachter es van beiden voorwaarden te verblijven dat eine de anderen solchs eom behoudens jahr voor de termin kunnen oorkundigen en als beide partijen met van de aflossing ofna in rede tefreden zien sollen. dors dat einen van de hobtdum ook die eerstene pension formpt ongarante bewislike kosten. geseall en geheel erlacht worden alles tranlich en zonder kwade opzet ook heeft derrich vorveholden dat er die som op 2 toeminen mach aftlosen .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./