Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1616-1617 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

20

Document datum

8-5-1616

Document soort

Onderzoek naar moord

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

opgemaakt 1616 de 8 mei. voor denselver sittende gerichten. verschenen die ehr en dogentsame elbrecht te nienhues als achtereenvolgende witwe saligen erichen arents van heeft nach gichte van de gesworenen dieners umb kuntschap van de waarheid door verboden den eerbaren herman jan muller derrick jan moller gisteren bredeberendt en johan then nienhues en op volgende peschonall artiqulent mit bitt en begeen die gerucht getuigen aan und op thonemmen thobreden en volgents in perpetuom rei memoriam et w memtin mortis te examinieren ook ihr producentinne von orer kundtschaffen versegelte verklaring (getuigenis) in probanti vorm met to deelen articuli super quibes ten eerte getuigen over ouderdom afflhofragen thom 2 of getuige overledene erich wolgekendt thom derden of getuige van bij gewesen als sailge erich so jamerlich vermordet. thom 4. voor overledene erich op de stoell gesatt werd op dat dach gelegd, voor die .. van de bijgewesen wij die heten. thom 5. offt ook whar dat verklaren gesehen und gehoort, dat willen van orsen door den knecht gewerckt en die knecht geropen erich is swerlich gestrecken en datlich verwundet war door willem ilich uth de hoijforcke gelopen. thom 6. of niets willem van de ter kit? zijn blote messer in die hand gehad, en derrich jan moller op die borst gesablet en in volmaaktheid geropen, "o ghij mordenars wo hebt ghij den mann so vermordet". thom 7. of niets Derk then moller geantwordet ich hebbe es niets gedaen de tonnis hummelinck heeft die doot begangen. thom 8. offt niets derrich te moller te orsen geropen er zou de doden ontkleden. thom 9. offt niets orsen geantwordet die geene die zich op de stoell und dernae op dat hoeveelheid speciaal voor vis, bekend is1 stro haring = 500 st., 20 stro = 1 last gebracht, dieselve trecke zich zonder kleder ook uth. thom 10. offt niets war dat willem van orsen overleden erichen op habt tro liggende in zonder buxe getastet in presentie van de gantzen umbstandes und niets meer dan twalff str. gefunden. thom elfften of getuigen niets bewust die van het begin en beth te de en van de bij sint geweest en of iemants ook meer penninge dan die 12 str. entfangen. thom 12. watt getuigen hiervan bewust inn rechte waarheid en wettenschap te seggen welckes in weerwil van te vorsecht niets angeschage solihs wilde producentinne niets liden? omb hondert .. met schaden met rechte. die verdagede en erfgenamen getugen sein in getuigen aan en opgenomen van de meinedes geteulich auiziert, et auizatione pericurij sie prquia beedet worden, p. en hebben dernegst op beschahen examination getuigen als volgt herman then muller verklaart op de eerste articull bij 60 jaar olt te zijn. verklaart de 2. whar te sin verklaart op 3. dat he is opgestaan en zijn wete offgeschlagen, en als er weddergekommen is do is het pamflet, voorval gebeurtenis, geschrift waarop het verschil van mening is beschreven en waarop de aa begangen. verklaart op het 4. dat er overledene erich hefft finden doet sitten op de stoell en is der doetlich voor groot, bepaalde afmeting hebbende vorsagen na huss gegaan de 5. 6. 7. 8. en 9. zich unbewust de 10. ist zich onbewust, maar heeft het darna van breberendt woll horen seggen. ten 11-de ist zich onbewust, en weet hirvan widers niets te verklaren. derich then moller verklaart onder die 60 jaar oud. verklaart de 2. whar. verklaart de derden whar dat overledene erich inne op dat lieff gevallen is. verklaart op het 4. dat er anders niets ervatte dan dat breberendt met zonder steifssonen die hebben zich op de stoell gesettet. verklaart op het sesten dat d wertt willem van orsow opgewercket heeft en gesecht staat op erick is doet, als zodanig ist willem ilick opgesprongen en zonder handen gefrungen, en gesecht ook weest het hier thogekomen. van de 6. ist inne onbewust. van de 7. 8 en 9. sein zich onbewust. verklaart op het 10. dat er gehoort hefft dat under alle do gesecht is hier is zijn contanten mess en bechestken?, maar weet niets eigelich wie het voorheen, vroeger. verklaart op de elfften dat het inne niets eigentlich bewust de erist sitten bliven op seinen stoel. brebernt verklaart ungefehr sestig jaar olt te sin verklaart de tweede whar verklaart op het derden dat er de op hett bed gelegen. de 4. ist inne onbewust. verklaart op het funfften dat er van zich zelf orsen heeft opgewerckt, uns gesecht staehet op erich is doet, als zodanig ist orsow ilich opgesprungen en zonder handen gefrungen, en gesecht och wo ist het hier te gekomen. van de zesde is inne onbewust. van de 7. ist inne onbewust. van de 8. en 9. ist inne onbewust. verklaart op de 10 whar dat er getuige gehanht? tastet ghi zich eerst in zonder buxe is wille wij inne niets helpen overleden erichen uthtrocken en do gefunden twall str. d. elfde ist zich onbewust. verklaart op het 12. dat er vermoedet saliger erich do tot tijd geen contanten meer gehad dan die 12 str. uth underganck de werde sess komebrirs gedaan op van de grondweefsel van lakenstof, en ock medde in bude;; gesehen dat daar niets mher dan 12 str. sent ingebleven .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./