Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

9

Document datum

12-11-1755

Document soort

verpondingen betalen achterstand

pagina

17,00 t/m 17,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

woensdag de 12 novbr 1755 [..] verschenen hendrik harbers op hoenderboom en enneken hoenderboom echtgenoten de vrou met haar man als haar voogd geassisteert ten effecte regtens en bekenden voor een wel en te danke betaalde geldbedrag ad vierhondert guldens hollands in een steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop wel wetentlijk overgedragen getransporteert op en overgedragent te hebben cederende overdragende op en overdraegende volgens en mits deze aan klaes weijenborg en Jenneke van metelen echtgenoten haren (hun) comptaranten eigendommelijke toebehorende aandeel ofwel een vierde deel van een huis en daar bij en agtergelegen tuinland nu en gesitueert lassen de huisen van antoni kolkman en de roomspriester welscher of de rooms catholicq kerck op de rapenborg binnen Lichtenvoorde kennelijk aan de gemene strate gelegen sii en als zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken. overleden haar moeder aaltjen hoenderboom werkelijk is aengestorven en aenge-erft. en zo voor vrij en eigen bezit erven en goed nergens mede bezwaart dan met gemene Heren en landslasten en 2 3/4 str. gewone grondbelasting de extraord. advenant mitsgaders en rookhoen jaerlix aan de huijse Lichtenvoorde verclaerende de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken. voor haar en haar erven van un voortaan ten voor altijd dagen van voornde. aandeel aan t huis en hoff voorstn. met (als, ofschoon, omdat) appertinentus ontheven, onteigent en ontregtigt te zijn, en dat voorgezelten klaas weijenborg en Jenneke van metelen echtgenoten en van hun erven waaraan a op de dag van uitgeven voor als wel ge-erftm ge-eigent en geregtetg zijn en bij deze van hem/haar aan eigen en be-ervende met belofte van naar waarheid te zullen presteren en ten dien fine haar personen en goederen verbindende mits deze ten subwissen als regtens zonder arg of opzet desuier overeengekomen met verzoek van prothocollatie en registratiere gegroet. [..]"

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./