Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

87

Document datum

23-5-1757

Document soort

Grondverkoop

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

Maandag de 23 mei 1757. ten overstaan van (in het bijzijn van) tighter g.l. schalen, ... verschenen jochem steerenborg en jan evers in kwaliteit als gerechtelijken aangestelde voogden ovder de vier minderjarige kinderen van antonie kolkman en janna ten boekelder van de 19 december 1755 met advies van onpartijdige regetgeleerden afgegeeven en verder teunis ten IJsereef en zichzelf huisvrouw aaltjen harberts, tutore marito, en bekenden in een steden, vasten en onwerderroepelijke erfkoop verkocht, overgedragen, getransporteert, op en overgedragen te hebben doende zo volgens en bijdesen aan en ten behoeve van harmken wessels en van hun/hen erven, haar koper voor, ten behoeve van, in plaats van se et qq te samen in eigendom zijnde toebehorende stukje tuinland groot ongeveer twee * ongeveer, circa 1,7 are lijnsgesaai in deze domeinen buurschap zieuwent in moldergaarden naast jan ten * ca 125 .. 137 liter land zoals die koopster in 't grbuijk heeft kennelijk gelegen, en zo voor vrij en eigen bezit, nergens mede bezwaart dan met twee stuivers gewone grondbelasting de extraordinaire na advenert?, verklarende de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken voor, ten behoeve van, in plaats van se et qp van nu voortaan ten voor altijd dagen van de genoemde (voor genoemde) perceel ontheven, onteigent en ontregtigt te wezen, voornoemde coperse en van de van zich zelf erven daarna, daaropvolgende van nu af aan be-erven en beregtigende, daarop met hand en mond vertiggenisse doende, whaar en whaarschap belovende onder verband van de twee eerste zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken haar eigen personen en goederen ter onderworpen (mee akkoord gaan) als geregtigd, met verzoek van prothocollatie en register deze s.a.l. de sup. overeengekomen. overeenkomende zij zijn .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./