Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

76

Document datum

15-6-1756

Document soort

pagina

142,00 t/m 142,00

Tekst

Den voogt Hermanus Berentsen relateert met kennis en consent des righters, uijt de naam en van wegens Hendrik op de Veluwe, aen Reinder ten IJsereve op en logesegt te hebben een capitale summa groot twe hondert vijftig gulden soo als Reinder ten IJsereve en desselfs huijsvrouw Trine IJsereve in dato den 12 junij 283 aen hen hebben bekent schuldig te weesen ten eijnde om ‘t selve capitaal una cum interesse, tegens den aen staanden verschijnsdag te erleggen sunsten reserveert wat reghtens ita nuntium retulisse attestor Lightenvoorde den 15 junij 1756.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

de voogt hermanus berentsen verklaart met kennis en toestemming van de rechters, uit de naam en van wegens hendrik op de veluwe, aan reinder ten IJsereef op en logesegt te hebben een capitale som groot twee hondert vijftig gulden wanneer als reinder ten IJsereef en haar huisvrouw trine IJsereef daterend de 12 junij 283 aan hen hebben bekent schuldig te wezen ten einde om ‘t zichzelf kapitaal una met rente, tegens de aan staanden afspraak te geven sunsten reserveert wat geregtigd ita nuntium retulisse betuigen Lichtenvoorde de 15 junij 1756 .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./