Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

7

Document datum

8-2-1755

Document soort

pagina

10,00 t/m 10,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

Maandag de 8 februari 1755. ten overstaan van (in het bijzijn van) rechter x landsr. g.l.schalen [..] verschenen de advocaat mr. h. schievelberg bekking in kwaliteit als volmachtiger. van de heer raadt en ambtenaar schenke de nijdeggen getuige prothocol, en reixteerde en inheeren de als zodanig acte van beslagnemen als de sompt. qp. op de 28 december 1759. bij deze weleldelen berecht op en aan een vierde gedeelte van een kapitaal gevestigd in deze domeinen i als de heer hend. kirschebaum en haar echtgenote catharina Elisabet erkenswijk voor, ten behoeve van, in plaats van quota bij door erfenis in eigendom verkrijgen (erfopvolging zonder testament), bij gebrek aan testament van overleden haar oom willem van sonsvelt is aengestorven heeft ontvangen breder inhoud en specialer gedecrrireert (?) bij opgelte. acte van beslagname 1r. en zoo is het, zo besluiten wij... die acte van beslag nemer subsidium juirs tot dusseldorff de 5. april deze jaar naar behoren is ge-exploicteert en daar op geen landsrecht oppostitie opte voldoeningen is gevolgt, mogte van de gepeinde ten een procureur instemmer in in de plaats van vonnis is aangesteld, als bij beslagnemen, in conformiteit van ons n.r. is gerequireert wanneer verzochte de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. qp. omni mehiori onlangs aan opemelte vierden gedeelte van de schuldbekentenis de eersten, tweede en derde opbadinge, alles ten met het doel regtens, met verzoek dat hier van de nodige jasinuatie om reden voorschrift met afluijdeninge van de klokke door edictum ad vol vas moge worden ge-exploirteert de het gewone na, sedert, nadat op dusseldorff aan het woning, woonplaats van de heer kirschebaum kunnen worden verzonden en van het een en ander gerelateert alles onder wel uitdrukkelijken eisch en deze reeds aangewend en nog vernia de jure salvandis act rechtbank [..] mijn heer aan zijn weledele en gestrenge de heer en persoon die in zijn beroep de meesterproef heeft afgelegd en als zelfstandige mag werken en leerling g.l.schalen rechter x lander van de stad en domeinen Lichtenvoorde. de ondergetekenden. verzoekt in kwaliteit als in acte actig dan de voord is (?) Lichtenvoorde moge worden gelast met langer te continueren met de gearresteerden jode jacob emanuel levi van cleve in inbeslagname, aanhouding te bewaren, en dat hij en de Lichtenvoordsen ondervoogt verder niets naar zullen in persoon bij aanwezig zijn bij a op de dag van uitgeven deze, salvo tanen arresto, lagerstand dit doende wasgetekent j.c. evers dr."

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./