Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

67

Document datum

7-3-1757

Document soort

pagina

123,00 t/m 123,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

voor het gerecht verschenen reindert te veluwe op IJsereef uit naam van (met als naam) uxorix trijne te IJsereef te kennen gevende, hoe dat hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken is ontwaar geworden, dat het huis en hof thans door de zichzelf en zijne echtgenote voornt. bewoont en gebruikt wordende gelijk mede de oogst en wide landen van ’t goed groot IJsereef geveijlt en gepubliceert ten overstaan van deze weledelen rechtbank verkoght te worden, en zo ten behoeve van engelbertus ten bosch tot bekominge van een schuld die door van de comparants veruwen moeder is gecontraheert en dus maar voor een vierde deel tot laste van die zichzelf of de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken q.q. zal kunnen gebraght worden gelijk betekent is. dat compts echtgenote even na dode van haren (hun) vader die nu ongeveer voor 15 of 19 jaren deze werelt is overleden reeds eigenaar van voorgeschreven. huis en hof geworden en vervolgens gebleven is, en zulke stss. voor die tijd op welken die schult door haar moeder gemaakt is. dat daar uit dan manifest is, dat die moeder niets bij machte is geweest dat kasteel, slot en hof voor die schult te verbinden, en zulke onvermoedelijk echter gedaan zijnde, zodanige verbant is ten eenenmaal kraghteloos en van alle volmaaktheid gedestitueert. …

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./