Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

61

Document datum

17-12-1756

Document soort

pagina

114,00 t/m 114,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

vrijdag de 17 decbr. 1756 verschenen johan Knol in kwaliteit als rentmr. van de domeinen en verder ontvanger van de verpondingen van de stad en domeinen Lichtenvoorde in deze geassisteert met zijn bediende advocaat dr. evers en verzochte en dedite, afkoopsom, herroeping, intrekking mits deze omni meliori onlangs, via as vorm juris beslagname op en aan de roerende goederen van jan boekelder op reinders en van hun huijsvrou als levendige have ingedoemte deze huizes, zaaigoed, mest en merstregt in en op de lande, hooi, strooi, bougereetshap en wat vordersonder het roerende gehoort of mag gerekent worden niets uitgesondert en zo om door middel van dien betaling te erlangen van rugstendige verpondige van reijnders kleine woning en de behoeftigen afgeperkt stuk grond over de jaren gewoon 1752 tot extraord 1755 ineluis. idem van hoftorf over de jaren 1746, 1748, 1750, 1752, 1754 en 1756. 11 november achtereenvolgende vervaldatum en dan nog van de roekhoenders over de jaren 1753, 1754 en 1755 vervaldatum zich volgens rekeninge te samen bedragen als onder a. door copiam hierbij te insinneren de somma van vier en twintig gulden twaalf stuijver 4 *1/240 of 1/270 pond. beslagname de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken q.p. mede voor de kosten latere betaling met schade met regte met verzoek van weten deze en aanzegging, bekendmaken, kennisgeving, een bedekte voorreden van van hem/haar alsmede van opglte. document onder a. met voorwaarde van relatie en eis van kosten gegroet. decretum het berecht acoordeert de verzochte beslagname aanzegging, bekendmaken, kennisgeving, een bedekte voorreden en relatie. hier moest volgen staat geprothocolleert o memoria .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./