Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

5

Document datum

1-8-1755

Document soort

pagina

5,00 t/m 5,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

vrijdag de 1 augustus, 8e maand 1755 ten overstaan van (in het bijzijn van) rechter [..] verschenen harmen van houten en maria van dijck echtgenoten, marito hitore, en verder evert harmsen en venne van houten egteln: deze met haar man als haar voogd geassisteert, als mede Jenneke wolters weduwe van engbert beernink in deze geassisteert met h. berentsen als haar ad heire opgemaakt verkorenen en toegelatenen voogd en verder ges..ide weduwe beerninks als moeder en voogdesse van haar minderjarige kinderen bij overleden Eimert beernink verwekt en vermogens rechtbank besluit, overheidsbevel met advies van regtsgeleerden heden afgegeven geautoriseert zijnde om namens haar minderjarige kinderen het hier na te noemene perceel te kunnen veralieneren en werkelijk bij deze te overdragen em te overdragen en verclaarden de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken. wanneer met als sonderen achtereenvolgende profe et gp. mits deze in een steden vasten en onwederroepelijken erfkoop overgedragen, [..] mits deze imo aan jan evers en haar huisvrouw enneken kolkman en desselver erven voor een wel betaalde kooppenning ter somma van een hondert twee en sestig gulden haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken. eigendommen toebehorende twee stukjes tuinland gelegen in de wolters somp en op de acker, groot te samen anderhalf schepsel zaaigoed van de andere copersen van de behoeftigen van Lichtenvoorde onder de krink van herrevelt en in de domeinen van Lichtenvoorde alles breder inhoud bij de coopbrieff van de 23 junij q.r. 2de aan harmen aagten en haar huisvrouw teune aagten en van de van zich zelf erven voor een wel betaalden kooppenning ter somma van hondert vijf en twintig gulden haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken. eigendommenlijk toebehorende stuk tuinland geneamt en gelegen uit foekshuijs (?) tussen de landerien van hendrik aagten en jan evers in de boerkamp herrevelt in de domeinen Lichtenvoorde zijnde groot een schepsel zaaigoed alles breder inhoud bij de koopbrief van de 27 julij 1755 q.v. 3tio. aan harmen wolters op schutten weduwnaar van overleden geertjen schutten en van hun erven voor een wel betaelden kooppenning ter somma van een hondert seventagtig gulden, haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken. eigendommelijk toebehorenden drie stukjes tuinland groot te saamen twee schepsel zaad, genaamt en gelegen in de wolters weiland tussen de anderien van wessel derxen en garrit toebes, onder de buurschap harrevelt alles breder in deze domeinen Lichtenvoorde alles breder inhoud bij de daar van opgerigten en betekenden de koopbrief van de 22 julij 1755. verclarende de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken. voor, ten behoeve van, in plaats van le et qp. van nu voortaan ten voor altijd [..]

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./