Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

48

Document datum

24-6-1756

Document soort

pagina

89,00 t/m 89,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

donderdag de 24 junij 1756 voor het gerecht verschenen harmen hulshof op ’t roller als speciale inhoudsmaat voor graan, 1 opdracht = ongeveer, circa 3010 ltr. Na 1820 is 3000 ltr. aangehouden inhoudsmaat voor har hebbende van zijn afwezige vader en moeder hendrik te roller en mette manschot en verder berent hummelink weduwnaar van overleden jan meeken te manschot, idem jan rouwhorst en geertjen te rietbarg echtgenoten., verder derk te rietbarg en stine domhof echtgenoten., dan nog harmen te wopereis en aaltjen te rietbarg echtgenoten., alsmede berent rederijkersvers vaak achtregelig met twee rijmklanken en hinderse hummelink echtgenoten., insgelijks jan te manschot en teune Hulshof echtgenoten., en laatstelijk berent storkhorst en aaltjen te manschot echtgenoten., de vrouwen in deze geassisteert met haar voornemens. van de echtgenoot, en verklaarden voor een welbetaalden kooppenning in een steden vasten en onwederroepelijken erfkoop te overdragen, overdragen, op en over te dragen, overdragende, overdragende op en overdragende volgens en mits deze aan jan hend. ten have haar huijsvr. en erven haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken te samen eigendommelijk toebehorende volgend perceel Namenlijk een dag grasmajens tussen garrit ten have en geert abbincks hooi of groenkleurige schildvoet in de buurschap Vragender, domeinen Lichtenvoorde, in zijn bepaingen kennelijk gelegen, en zulke met alle zijne oude en nieuwe recht en geregtigheden voor vrij en eigen bezit nergens mede bezwaart dan met zodanige lasten als in de coopbrief de 20 mei 1755 daar van verkregen, staan beschreven, q.r., verclarende de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken voor zich en haar erven van nu voortaan en ten voor altijd dage van voornoemde perceel ontheven, onteigent en ontregtigt te wezen en dat voorgen. als en haar erven, daar aan à op de dag van uitgeven deze voor als wel geërft, geëigent en geregtigt zullen zijn en blijven, hierop met hand en mond vertiggenisse doende, met belofte van waar en waarschap te zullen presteren, en zulke onder verband van haar personen en goederen ter onderworpen (mee akkoord gaan) en judicature als regtens. s.a.l. Het bovenstaande stipulando overeenkomende zij zijn .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./