Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

42

Document datum

22-6-1756

Document soort

pagina

81,00 t/m 81,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

maart de 22 junij 1756 verschenen willem kock en agnies megtelt leverink echtgenoten. zijnde de vrou in deze ad huw opgemaakt, met volkomen bewilliginge van haar wettigen voogd, geassisteert met de persoon van f.c. huijink overdenkende de sekerheid van de dood en onsekerheid van de stonde en uure van dien niets willen uit deze werelt scheiden eer en daarvoor over haar tijdelijke na te latene goederen hebben beschikt al waarom zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken na haar ziele gode, bevolen te hebben verklaren en betuijgen met volle en gesonden verstand haar personen uiterste wille te zijn, dat elkaar reciprquelijk uit een suijvere liefde en affectie als erfgenaam in de helft (half) van haar roerende goederen wat naam die hebben kunnen obligatien, actien en crediten ten einde om bij de langst levende in volle eigedom geprofitest en genoten te worden gelijk de 8 article, artikel, opstel, verhandeling. van de 15 tit. landr. buiten hetfeen de zichzelf wegen de statutoire gemeenschap is en blijft tot stendig met bevel aan comparantens achtereenvolgende erfgenamen bij door erfenis in eigendom verkrijgen (erfopvolging zonder testament), bij gebrek aan testament deze haar uiterste wille punctuaal te agtervolgen en na te leven op straffe van als na regten ten welken einde compten alle Heren hoven rechters en gerigten willen hebben verzocht deze haar uiterste wille volmaaktheid te doen sorteren het zij als een testament, codiciel gifte ter oorsake van de doods off zoals die in rechten zal kunnen bestaan. Het bovenstaande

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./