Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

41

Document datum

8-6-1756

Document soort

pagina

79,00 t/m 79,00

Tekst

Kantlijn tekst

Den 50sten penning van den aankoop in vermelt is betaalt met drie gulden

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

maart de 8 junij 1756 verschenen berent hummelink en verder berent rederijkersvers vaak achtregelig met twee rijmklanken en hinderese hummelink echtgenoten, verder jan rouhorst en geertjen te rietbarg echtgenoten, harmen te rietbarg op wopenrijs en aaltjen te rietbarg echtgenoten en laastelijk derk te rietbarg en haar huisvrouw stiene domhof in deze geassisteert met haar voornoemde echtgenoot en verclaarden voor een wel betaalden kooppenning in een steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop te overdragen, overdragen, op- en over te dragen, cederende, overdragende op en overdragende volgens en mits deze aan jan te manschot en teuntjen hulshof echtgenoten en van de van zich zelf erven 1ste haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken te samen eigendommen toebehorende dag hooijgrond gelegen in de warmelink weiland aan ’t Heren bosch en de copers haar land onder de crink van Lichtenvoorde, 2de een kloft dag grasmajens in de knipperskamp naast kopers haar hooigrond in’t zieuwent gelegen, 3de een stukje land groot 2 spinds zaaigoed op klumperinkkamp naast de copers haar landerien in de buurschap zieuwent en mede onder deze domeinen kennelijk gelegen, en zo voor vrij en eigen bezit nergens mede bezwaart dan met gemeene Heren en lands lasten ingevolge de coopbrief de 21 mei 1755 daarvan verkregen q.r. verclarende de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken voor zich en haar erven van nu voortaan ten voor altijd dagen van voornoemde percelen ontheven, onteigent en ontregtigt te wezen en dat voorgemelte als en haar erven daar aan a op de dag van uitgeven deze voor als wel geërft, geëigent en gereghtigt zullen zijn en blijven hierop met de hand en mond vertiggenisse doende, met belofte van naar waarheid te zullen presteren en zo volgens van haar personen en goederen ter onderworpen (mee akkoord gaan) en judicature als geregtigd. s.a.l. Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen)

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage





© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./