Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

40

Document datum

8-6-1756

Document soort

pagina

78,00 t/m 78,00

Tekst

Kantlijn tekst

Den 50sten penning van den aankoop in vermelt is betaalt met twe gulden en sestien stuijver …

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

maart de 8 junij 1756 verschenen rutgerus welscher en verklaerde voor een welbetalende kooppenning in een steeden, vasten en onwederroepelijken erfkoop te overdragen, overdragen op en overdragende in gevolge en mits deze aan jan te manschot en teune te hulshof echtgenoten en van de van zich zelf erven hen hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken eigendommen toebehorende stukske akkerland, wanneer als van harmen wolters had gekogt op de voogtskamp tussen de landrien van de koper en garrit spexgoor in deze domeinen van Lichtenvoorde voor de buurschap zieuwent kennelijk gelegen, en zo met zijn oude en nieuwe regten en geregtigheden. voor vrij en eigen bezit nergens mede bezwaart als met sodanen lasten als bij de coopbrief. de 26 mei 1756 daar van verkregen, staan beschreven q.r. verclarende de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken voor zich en zijnen erven van nu voortaan en ten voor altijd dagen van ’t voornoemde perseel onthaven, onteigent, en ontregtet te wezen, en dat voorgemelte kooperen en haar erven daarover a op de dag van uitgeven deze voor als wel geërft, geëigent en gereghtigt zullen zijn en blijven hierop met de hand en mond vertiggenisse doende, met belofte van naar waarheid te zullen presteren en zo volgens van zijn persoon en goederen ter onderworpen (mee akkoord gaan) en judicature als geregtigd. s.a.l. Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen)

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./