Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

39

Document datum

8-6-1756

Document soort

pagina

76,00 t/m 76,00

Tekst

Kantlijn tekst

Den 50sten penning van den aankoop in vermelt is betaalt met vijf guldens …

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

maart de 8 junij 1756 verschenen berent raben op bosscher de rato borgstellend voor zijn afwezige huisvrouw stiene bosser en verclaarde voor een wel betaalden kooppenning in een steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop te overdragen, overdragen op- en over te dragen, cederende, overdragende op en overdragende volgens en mits deze aan jan hendrik ten have haar huisvrouw josina klein tank en hun zelf erven, haar compten eigendommen toebehorende halve mate de schreurs mate gent. naast de brinkhagt met de een sijde, en de hoogencamp met de andere sijde in deze domeinen Lichtenvoorde buurschap lievelde kennelijk gelegen, en zo met alle zijne oude en nieuwe regten en geregtigheden voor vrij en eigen bezit, nergens mede bezwaart, dan met zodanige lasten als in de koopbrief de 15 mei 1755 verkregen, staan beschreven q.r. verclarende de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken voor zich en zijnen erven, van nu voortaan en ten voor altijd dagen, van voornoemde perceel ontheven, onteigent en ontregtigt te wezen, en dat voorgen. als en van hun/hen erven, daarover a op de dag van uitgeven deze voor als wel geërft, geëigent en geregtigt zullen zijn en blijven hier op met hand en mond vertiggenis doende, met belofte van naar waarheid en zo volgens van compts persoon en goederen ter onderworpen (mee akkoord gaan) door overeengekomen .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./