Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

38

Document datum

25-5-1756

Document soort

pagina

74,00 t/m 74,00

Tekst

Kantlijn tekst

Den 50sten penning van den aankoop in vermelt is betaalt met twe en twintigtien gulden ... 12 maij 1755

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

vrijdag 25 mei 1756 verschenen Waander wissink en haar Jenneke meerink, tutore marito, en verder jan popping, lisebet lurek zij laatste de een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is opmakende. in deze geassisteert met h. berentsen als regtens, en recentelijk hendrik harmelink, de rato borgstellend voor zijn afwezige huisvrouw aaltjen harmelink, welke bekenden in een steden vasten, en onwederroepelijken erfkoop overgedragen, getransporteerd op en overgedragen te hebben zo doende kragte en mits deze aan derk pillen haar huisvrouw engele pillen en van de van zich zelf erven haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken te samen in eigendom zijnde toebehorenden plaatsjen of goed de porse genaamt bestaande uit huismoeder hof en wehre, en verder twee stukken akkerland het een gelegen op de somers es tussen de landerien van jan steenkamp ter een, en janna roumaat ter andere sijde, idem een half * ca 125 .. 137 liter zaaigoed akkerland gelegen op de porskamp tussen de landerien van wiegerink ter een en hueselsmans ter andere sijde, zijnde alle voornoemede percelen in deze domeinen buurschap lievelde kennelijk gelegen, en zo met alle zijne oude en nieuwe rechten en geregtigheden voor vrij en eigen bezit nergens mede bezwaart dan met zodanige lasten als bij de voorwaarden van vercopinge staan beschreven q.r. verclarende de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken mits deze voor zich en haar erven van nu voortaan en ten voor altijd dagen van voorgeschreven. verkogte perselen ontheven, onteigent en ontreghtigt te wezen, en als en erven vaar aan mits deze wederom be-ervende met belofte van deze koop en opdragt tegens een ieder een wanneer daar op nog te willen spreeken ten allen tijde te zullen staan waghten en waaren en zo volgens van haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken personen en goederen ter onderworpen (mee akkoord gaan) en judicature als na regten, hierop met hand en mond vertiggenisse doende met verzoek van prothocollatie en register deze s.a.l. .. .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./