Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

37

Document datum

21-05-1756

Document soort

pagina

73,00 t/m 73,00

Tekst

Kantlijn tekst

1767 den 15 meij is tegenstaande obligatie door Derk Beernink en Cunne Steenkamp ehel. gerojeert.\\nZuod testes.\\nG.L. Schalen\\nRigter x Land\\n\\nCert. uitgegeven

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

vrijdag de 21 1756 ... verschenen harmen beekman en haar huisvrouw stiene cortbeeke, tutore marito, en bekenden wegens opgenomene en in goeden gangbaren hollandsen gelde ontvangen *1/240 of 1/270 pond goed en wettig schuldig te wezen aan derk beernink haar huisvrouw en erven de somma van drie hondert en vijf en twintig gulden segge 325 gulden ad 20 stuivers ‘t stuk belovende ‘t zichzelf waar rente aan vast zit tegens kwart guldens van ‘t hondert jaarlijks en alle jaar te verinteressen, maar inval de rentgevers de rente in de maand van mei komen te betalen zullen van hem/haar met drie gulden en tien stuivers. van ieder hondert kunnen volstaan, en zo tot de aflosse tot goederen van de opsage jaarlijks en alle jaar een kwart jaar voor de afspraak zal kunnen en kunnen geschieden, voor welke capitale som en daarop te verlopene rente de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken verbinden haar personen en goederen en in contact geld haar in eigendom zijnde toebehorende halve plaatsjen of gerei, tuig het beeke genaamt bestaande in huis, hof en oogst en weide land in de buurschap Vragender onder deze domeinen kennelijk gelegen, en zo ten einde de rentheffers en haar erven zich waaraan ten allen tijde wanneer voor kapitaal als rente kost en schadeloos zullen kunnen en kunnen verhalen alles zonder arg of opzet. Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen) .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./