Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

36

Document datum

21-5-1756

Document soort

pagina

72,00 t/m 72,00

Tekst

Kantlijn tekst

Den 50sten penning van den aankoop in vermelt is betaalt met sestien gulden ... 17 julij 1755.\\n\\nCert. uitgegeven

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

vrijdag de 21 mei 1756 ... voor het gerecht verschenen harmen beekmans en haar huisvrouw stiene cortbeek tutore marito, en verclaarde mits deze voor een wel te danke betaalde somma van *1/240 of 1/270 pond in een steden vasten en onwederroepelijken erfkoop eeuwig en erffelijk aan derk beernink haar huisvrouw kunnen steenkamp en van hun/hen erven, overgedragen getransporteert, op- en overgedragen te hebben haar compten in eigendom toebehorende halve plaatsjen en gerei, tuig de beeke genaamt bestaande in huis, hofm akker en weideland, gelegen in de domeinen Lichtenvoorde buurschap Vragender, en zo voor vrij en eigen bezit nergens mede bezwaart als met zodanige lasten als in de coopbrief. de 26 junij 1755 verkregen en getekent staan beschreven q.r., verclarende de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken voor zich en haar erven van ‘t voornoemde halve plaatsjen van nu voortaan ten voor altijd ontheven, onteigent en ontregtigt te wezen, de de genoemde (voor genoemde) als en erven daaraan mits deze wederom be-ervende, be-eijgende en beregtigende daarop met de hand en mond vertiggenisse doende naar waarheid aan belovende volgens van haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken goederen, van hem/haar aan het oordeel als regtens onderworpen, met verzoek van prothocollatie en registrature s.a.l. Het bovenstaande stip.. .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./