Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

34

Document datum

19-5-1756

Document soort

pagina

66,00 t/m 66,00

Tekst

Kantlijn tekst

Den 50sten penning van den aankoop in vermelt is betaalt met tien gulden Zutphen den 21 meij 1755\\nWas getekent .. van Eijs in fidem G.L. Schalen Righter Landst.

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

woensdag de 19 mei 1756 ... voor het gerecht verschenen wolter greven en maria bronkhorst echtgenoten de vrouwe met haar man als haar voogd ten effecte regtens in deze geassisteert en verclaarden mits deze voor een wel te danke betaalde somma van vijfhondert gulden in een steden vasten en onwederroepelijken erfkoop voor haar en haar erven eeuwig en te erven aan maria louisa van leeuwen en van de van zich zelf erven overgedragen, getransporteert op- en overgedragen te hebben haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken eigendommelijk toebehorende huis en wehre, en daar achter gelegen hof en tuinland, en wel mede dat tuinland wanneer achter de hoven van jan krabbenborg en coenraat schroer gesitueert is, zijnde het huis voorgeschreven tussen de huisen jan krabbenborg en garrit jan manschot en de overige gemelde perceelen alle binnen de stad Lichtenvoorde op de rapenborg kennelijk gelegen en dat wel voor vrij en eigen bezit en nergens mede bezwaart als met gemeene Heren en landslasten, alles breder inhoud de daar van in daato de 12 maert 1755 opgerigten en ten beide kanten betekenden koopbrief verclarende zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken oversulx verder van voornoemde percelen van nu voortaan ten voor altijd ontheven, onteigent en ontregtigt te wezen, de de genoemde (voor genoemde) als daarna, daaropvolgende wederom volgens deze eigen en regtigende, daarop met de hand en mond vertiggenisse doende, naar waarheid na landsrecht aan belovende onder verbandt onser zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken personen en goederen van hem/haar ter judidature als regtens onderworpen, met verzoek van prothocollatie en register. s.a. of l. Het bovenstaande stip.. .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./