Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

32

Document datum

1-5-1756

Document soort

pagina

60,00 t/m 60,00

Tekst

Kantlijn tekst

Den 50ste penning van aankoop hier in vermelt is betaekt met drie gulden veertien struijver agt penningen. Den 9 aug 1755 was getekent J.S. van Eijs in fidem G.L. Schalen righter. (certf. uijtgegeven)

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

sabbati de 1 mei 1756. ten overstaan van (in het bijzijn van) rechter g.l. schalen ... verschenen jan evers en enneken kolkman echtgenoten, tutore marito welke bekenden in een steden, vasten en onwederroepelijken erfkoop verkocht overgedragen getransporteert en overgedragen te hebben doende zo volgens en mits deze aan harmen wolters en haar erven voor een wel betaelden kooppenning ter som van 186 guld. haar compĆ³n eigendommelijk toebehorende stukke tuinland genaamt in de moldersmate tussen harmen wolters en garrit toebes landerien in de buerschap harrevelt, domeinen Lichtenvoorde kennelijk gelegen en zo loor vrij en eigen bezit nergens mede bezwaart dan met gemene Heren en landslasten en als bij de coopbrief van de 30 julij 1755 staan beschreven q.r. verclaerende de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken voor haar en haar erven van nu voortaan ten voor altijd dagen van voornde. stuksken tuinland ontheven onteigent en ontregtigt te zijn en dat voorgemelten harmen wolters en haar erven waaraan a op de dag van uitgeven deze voor als wel geerft geeigent en geregtigt zijn en bij deze van hem/haar daar aan eigen..de en be-ervende hier op met de hand en mond vertiggenisse doende met belofte van naar waarheid te zullen preesteren en ten dien fine haar personen en goederen verbindende mits deze ter onderworpen (mee akkoord gaan) als geregtigd, met verzoek van prothocollatie en register deze j.a.l. Het bovenstaande overeengekomen (zoals in weerwil van bedongen). afspraak, overeenkomst zij zijn .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./