Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

31

Document datum

24-4-1756

Document soort

pagina

57,00 t/m 57,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

op heden op de dag van uitgeven onderschreven is een vriendelijk en onwederroepelijk erf boedelscheiding ingegaan en geslooten tussen magdalena tongerlo weduwe van garrit hendrik brethouwer, in deze geassisteert met hermanus berentsen als geregtigd ter een, en verder hendrik bruckelder en jan tongelro in kwaliteit als gerechtelijken aangesteld voogden van en over de minderjarige dochter van overleden garrit hendrik brethouwer bij opgemelte magdalena tongelo verwekt met naamen janna brethouwer, en zo na een na en keurige examinatie van de boedels en daar over opgerighten staat en inventaris ter anderen zijde ten overstaan van vrienden en getuigen opgerighte en gesloten in naereren als volgt. ten eerste is tussen partijen condiridenten over een gekomen en het de moeder aan opgemelte haar minderjarige dochter voor vader goed tot de helft (half) van alle de onroerende goederen zoals die op de inventaris cap 1. no 1. 2. 3. en 4. beschreven staan. Tweede is goed gevonden dat de gehele boerderij leevendige have en ingedoemte van de huizes op de inventaris cap. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ervintelijk opgemelte magdalena tongerlo weduwe brethouwer voor zich in eigendom zal behouden en daar tegens aan haar voornoemde minderjarige dochter hebben uit te keren een bedrag van zeven en dertig gulden en tien stuijver, zal evenwel de lastige schulden zoals die cap. 10. op de inventaris staan beschreven egaal gedragen en betaalt worden. derdens dal de moeder gehouden zijn en neemt aan haar voorgeschreven minderjarige dochter in kost drank en klederen te zullen onderhouden ingesontheid en ziekte te verplegen ter scholen laten gaan en vorders te handelen als een goed onder zijn vaak in begraafboek als aanduiding van een doodgeboren kind, zonder voornaam begraven met alleen de verplight is. waarmede partijen condividenten in wanneer verre zijn gescheiden en gedeilt. in waarheidsoirconde is deze door partijen condinidenten volgens van haar personen en goederen ter onderworpen (mee akkoord gaan) en judicature als geregtigd beneffens aanwezige vrienden en getuijden eigenhandig ondertekent binnen Lichtenvoorde de 24 april 1756. was getekent .. .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./