Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

3

Document datum

25-7-1755

Document soort

pagina

4,00 t/m 4,00

Tekst

Kantlijn tekst

Betaling van 50sten penning van aenkoop….

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

veneristen 25 julij 1755 ten overstaan van (in het bijzijn van) rechter g.l. schalen .. bijzitters j: knol en a: tongerlo. verschenen jan evers en haar huisvrouw jenie te roller. tutore maart, en bekenden, naar voorgaande voldoeningen van de kooppenning in een steden vasten en onwederroepelijken erfkoop overgedragen, getransporteert op en overgedragen te hebben, cederende overdragende op en overdragende bragt en mits deze aan hendrik stortelder weduwnaar van overleden berendeken harmelink, en haar erven haar comtn. eigendommen toebehorende dag grasmaiens wanneer als compten. van haar overledene koej.(?) geertjen schutten is aengestorven, in t wolters lager gelegen (moerassig) stuk land tussen copers hooigrond in de boeschap lievelde domeinen Lichtenvoorde kennelijk gelegen, en zo vrij en eigen bezit nergens mede bezwaart dan met gemene Heren en lands lasten bekennende de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken. van zich en haar ervens van nu voortaan en ten voor altijd dagen het voorschrevene. perceel ontheven, onteigent en ontregtigs te wezen en kooper en erven daar aan mits deze wederom be-ervende met belofte van deze de koop, de te leveren ...... en

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./