Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

28

Document datum

20-4-1756

Document soort

pagina

54,00 t/m 54,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

maart de 20 april 1756. ten overstaan van (in het bijzijn van) ... verschenen megtelt weduwe jan ten bossche in deze geassisteert met harmen hemink als regtens en bekende wanneer voor haar zichzelf als namens haar vijf minderjarige kinderen ingevolge besluit, overheidsbevel van deze weldelen rechtbank bij twee onpartijdige regtsgeleerden geschept, en verder h. ten bosge mede voor haar zichzelf, geassisteert door h. hemink, in een steden vasten en onwederroepelijken erfkoop na voorgaande voldoeninge van de coopspenning, overgedragen, getransporteerd op en overgedragen te hebben zo doende kracht en mits deze aan willem te werkplaats / ingesloren stuk land haar huisvrouw en erven haar comparante en haar kinderen eigendommelijke toebehorende daag grasmaijens gelegen in de oude veenemaate buurschap vragender domeinen Lichtenvoorde, en zo voor vrij en eigen bezit nergens mede bezwaart als met gemeijne Heren en lands lasten bekennende de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken voor zich en haar erven van nu voortaan en ten eewugen dagen van het voorshr. verkoft perceel onteigent en koperen en erven waaraan mits deze wederom be-ervende met belofte van deze koop en opdragt tegens een ieder een wanneer daar op mogte willen spreeken ten allen tijden te zullen staan waghten en waar jaar en dag als erfkooprecht is en zo volgens van haar personen en goederen, hierop met de hand en mond vertiggenisse doende met verzoek van prothocollatie en registraure deze Het bovenstaande.. .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./