Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

26

Document datum

9-4-1756

Document soort

pagina

50,00 t/m 50,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

vrijdag de 9 april 1756 ... verschenen tonis hartman en verclarende om sonderlinge zich hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. daar tot beweeg-redenen en uit een suivere pure liefde en genegentheid overgedragen, getransporteert op en overgedragen te hebben gelijk overgedragen overdraagde op en overdroeg volgens en mits deze aan zijnen night johanna hartman oudste dochter van teunis hartman en Aaltjen zekking echtgenoten. staande huwelijk verwekt alle haar gereden goederen obligatien, acten, crediten en debiten have, roerend goed en vee ingedoemte van de huizes en al wat onder het roerende kan of mag gerekent worden mitsgaders alle haar onroerende goederen, als Namenlijk twee stukken akkerland ongeveer groot drie * ca 29-34 ltr zaaigoed tussen ‘t land van jan Koninger op de schoppenkamp onder Lichtenvoorde gelegen, en verder een stuk akkerland groot twee * ca 29-34 ltr zaaigoed tussen de landerien van jan Koninger en johanna westerman op de leverkeskamp in de buerschap vragender gesitueert, verder de halve aan een weiland de hulsevoorder weiland genaamt groot vijf kloft dag majens naast een daar aangelegen stuksken land groot drie * ongeveer, circa 1,7 are zaaigoed onder de buerschap lievelde gelegen, dan nog een stukje tuinland groot een * ongeveer, circa 1,7 are zaaigoed het bonenstuk genaamt naast het land van hermken humlink in de buerschap zieuwent gelegen, en eindelijk een huis met zijn grond en daar bij gelegen stukje tuinland bij de huning bruggen onder Lichtenvoorde gelegen, en ten laatsten een vierde deel aan een huis door de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. mede bewoont wordende insgelijk onder Lichtenvoorde gelegen en suksmet alle haar lusten en lasten oude en nieuwe recht en geregtigheden geene van alle uitgezondert en dat wel onder deze conditie en verder uitdrukkelijke speciale reserve, en voorwaarde dat voorseijde zijn nigt johanna hartmans of bij voor aflijvigheid (‘t welke god genadig) haar erven, de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. daar voor ten tijde zijnen levens na zijn alle voorwerpen die een vorm hebben en door mensen zijn gemaakt zal hebben te onderhouden alimenteren en verplegen van al het geene tot kost drank en kledingen en verder kunnen en wol wanneer wel bij gesontheid als in ziekte tot zijn overlijden tot mogte nodig hebben, alsmede zich weeklijks twee stuivers stuk contanten uit te reiken en vervolgens zich na zijn dood een eerlijke en honelte begrafenis aan te doen. bekende en verklarende hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. onder nakomen van het gunt voorgeschreven van un af aan ten voor altijd dagen van alle zijnen roerende goederen in het Generaal en speciaal van zijn onroerende goederen zoals zijn (haar) eigen hiervoorens gespecificeert en beschreven staan onterft ontregtigt en ontgoedet te zijn, van hem/haar aan zijn voornoemde nigt johanna hartman in volle eigendom overgevende en de eigen daar mede volgens en mits deze beregtende en be-ervende om daar mede te kunnen khalten en walten na haar vrije wil en welgevallen afziende van de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. van alle rervocatien die tegens deze solemnele overdacht zouden kunnen gepreetexeert worden en hier op met hand halm en monde vertegenis doende Het bovenstaande ut juris overeengekomen .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./