Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1755-1761 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

24

Document datum

16-3-1756

Document soort

pagina

46,00 t/m 46,00

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

maart de 16 maart 1756 ten overstaan van (in het bijzijn van) rechter ... verschenen teunis roumaat en haar huisvrouw engele roumaat tutore marito, en verder bene wede te werkplaats / ingesloren stuk land in deze zoveel nodig geassisteert door h. berentsen, voor haar zichzelf en als moeder en voogdesse van haar minderjarige vaak in begraafboek als aanduiding van een doodgeboren kind, zonder voornaam begraven met alleen de bij overleden haar man teunis te werkplaats / ingesloren stuk land verwekt, en vermogens gerights besluit, overheidsbevel met advies van regtsgeleerden de 23 mei 1755 afgegeven, geauthoriseert siende om namens haar minderjarige vaak in begraafboek als aanduiding van een doodgeboren kind, zonder voornaam begraven met alleen de het hier na genoemde percelen te kunnen veralieneren en werkelijk bij deze te overdragen en te overdragen, en verclaarden de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken, wanneer met als zonder achtereenvolgende voor, ten behoeve van, in plaats van se et q.p. mits deze in een steden vasten en onwederroepelijken erfkoop overgedragen getransporteerd op en overgedragen te hebben, cederende overdragende op en overdragende volgens en mits ten eerste, aanvankelijk aan berent te goldewijk haar huisvrouw berendina harbers en van hun/hen erven voor een betaalde kooppenning ter somma van driehondert ses en seventig gulden haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken eigendommen tot behorende stuk akkerland, groot ongeveer een * ca 125 .. 137 liter saat, gelegen op de velders stuk grond naast het land van jan teppers en velders lager gelegen (moerassig) stuk land in de domeinen Lichtenvoorde in de buurschap zieuwent alles breder in holts bij de coopbrief van de 30 mei 1755 q.p. 2de. aan derk krabbenborg en van hun/hen erven voor een wel betaalden kooppenning ter som van drie en negentig gulden haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken eigendommen toebehorende stukke land de campkes gaarden genaamt gelegen tussen jan teppers en velders gaarden in de buurschap zieuwent domeinen Lichtenvoorde, zijnde groot ongeveer een schepsel saat alles breder inhoud bij de coopbrief van de 30 mei 1755 q.r. verclarende de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken voor, ten behoeve van, in plaats van se et q.p. van un voortaan tren voor altijd dagen van voorseijde percelen ontheven, onteigent en ontregtigt te wezen en dat voornoemede als en van hun/hen erven daar aan van un af aan voor als wel mits deze zijn be-ervende en beregtegende daar op met hand en mond vertiggenisse doende naar waarheid aan belovende onder verband van haar personen en goederen ter submissis als regtens met verzoek van prothocollatie en register j.a.l. Het bovenstaande .. .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./